• Σχόλιο του χρήστη 'Γ.Ν.' | 29 Ιουνίου 2015, 07:43

    Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια χρειάζονται πέρα από την άμεση χρηματοδότηση τα παρακάτω: Διατήρηση της βαθμίδας του λέκτορα. Υφίσταται στην πλειονότητα των Πανεπιστημίων διεθνώς. Γιατί καταργείται στην Ελλάδα; Αποτίμηση των ουσιαστικών προσόντων του υποψήφιου και όχι το που έχει ολοκληρώσει τους κύκλους σπουδών. Η προϋπόθεση αυτή αποκλείει άξια και ικανά άτομα χωρίς λόγο. Η ολοκλήρωση όλων των κύκλων σπουδών σε ένα ίδρυμα είτε στην περίπτωση των μοναδικών αντικειμένων ή λόγω της οικονομικής ή η οικογενειακής κατάστασης δε συνεπάγεται ότι ο υποψήφιος δεν είναι ικανός ή αξιόλογος!! Η οικογενειοκρατία αποτρέπεται μόνο με την απαγόρευση να συνυπηρετούν στο ίδιο τμήμα μέλη που έχουν πρώτου βαθμού συγγένεια. Επιπρόσθετα η παραμονή των μελών ΔΕΠ μετά το 67ο έτος με παράταση της συνταξιοδότησης ή η παραμονή των ομότιμων δε δίνει καμία ανάσα στο Πανεπιστήμιο. Απλά διαιωνίζει όλα τα κακώς κείμενα που εμποδίζουν ουσιαστική αλλαγή. Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο οδηγείται σε μαρασμό εξαιτίας της υποχρηματοδότησης και της αδιαφορίας όλων να κάνουν ουσιαστικές αλλαγές που θα το κάνουν βιώσιμο, λειτουργικό και ανταγωνιστικό!