• Σχόλιο του χρήστη 'N.S.' | 29 Ιουνίου 2015, 07:42
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Επειδή σε αρκετά ΤΕΙ τα μέλη ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ είναι λίγα και υπάρχει αδυναμία συγκρότησης συλλογικών οργάνων, προτείνουμε στο τέλος της παραγράφου 1 στ) να προστεθεί η πρόταση: Σε περίπτωση ανυπαρξίας συλλογικών οργάνων των παραπάνω κατηγοριών, ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωματικός του εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία των μελών της κάθε μίας κατηγορίας ξεχωριστά.