• Σχόλιο του χρήστη 'ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας' | 12 Ιανουαρίου 2016, 21:19

    Στην παρ. 1 η φράση "....τους εν ενεργεία καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ και τους εν ενεργεία ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας της ημεδαπής" πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής "....τους εν ενεργεία καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ και TEI και τους εν ενεργεία ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας της ημεδαπής