• Σχόλιο του χρήστη 'Α.Σωτηρόπουλος' | 13 Ιανουαρίου 2016, 00:30

    Εφόσον ο ορισμός "ερευνητικός οργανισμός" του ν.4310 έχει αφαιρεθεί, τότε η παρ. 22 θα πρέπει να αναφέρεται σε ερευνητικούς φορείς και όχι ερευνητικούς οργανισμούς. Οι ορισμοί δεν είναι αλφαβητικά ταξινομημένοι. Π.χ. οι παράγραφοι 21 και 22.