• Σχόλιο του χρήστη 'Σταμάτης Μπέης' | 14 Ιανουαρίου 2016, 12:02

    Iδιαίτερα προβληματικό θεωρούμε το άρθρο 16 στην παράγραφο 16 του παρόντος νομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει ότι «Το άρθρο 1 του ν.1894/1990 (Α΄ 110) παραμένει σε ισχύ και εφαρμόζεται αναλόγως στο προσωπικό το οποίο αφορά». Πρώτον θεωρούμε ότι η μη αναφορά της φράσης «Ακαδημία Αθηνών» στο συγκεκριμένο άρθρο θα εμποδίσει μεγάλο μέρος του νομοθετικού αλλά και του ευρύτερου εκλογικού σώματος να κατανοήσουν ότι η παράγραφος αυτή αφορά ειδικά και μόνον τα ΕΚ της Ακαδημίας Αθηνών. Πρόκειται για ένα άρθρο που έρχεται σε πλήρη νομική αντίθεση με το νέο Νόμο για την Έρευνα που μπορεί να δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων αφού θα υπάρξουν πολλές περιπτώσεις όπου οι δύο νόμοι συγκρούονται και δεν θα είναι προφανές ποιός από τους δύο θα ισχύει για την Ακαδημία Αθηνών. Στην ουσία δηλαδή, όπως προαναφέρθηκε, το παρόν νομοσχέδιο επαναφέρει σε ισχύ, σιωπηρά και ειδικά και μόνον για την Ακαδημία Αθηνών και το προσωπικό της, τον καταργηθέντα νόμο 1514, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, έρχεται σε αντίφαση με το τρέχον νομικό πλαίσιο. Ο τρόπος να αρθεί αυτή η αντίφαση δεν είναι να προστεθεί ένα άρθρο στο παρόν νομοσχέδιο, το οποίο θα διατηρεί εν ισχύ έναν κατά τα άλλα καταργηθέντα νόμο, αλλά να αλλάξει το άρθρο 1 του νόμου 1894 ώστε να μην αναφέρεται πλέον στον καταργηθέντα νόμο 1514 αλλά στον τρέχοντα. Θα πρότεινα δηλαδή μια τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 1894/1990 (Α΄ 110) κατά τα εξής: «Τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υφιστάμενα επιστημονικά κέντρα, αρχεία και γραφεία της Ακαδημίας Αθηνών διέπονται εφεξής από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Νομ «4310/2014 [ή του νόμου που θα τον αντικαταστήσει μετά την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου]».