• Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος Αναστασιάδης' | 16 Ιανουαρίου 2016, 20:21

    Άρθρο 22, παρ. 3 του νομοσχεδίου: Στην υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου αναφέρεται πως «οι πιο πάνω επιτροπές κρίσης ορίζονται από το Δ.Σ. του οικείου φορέα για κάθε έτος το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και ανακοινώνονται σε όλους τους ερευνητές». Πρέπει να διαγραφεί η υποπαράγραφος διότι δεν είναι γνωστό στις αρχές Ιανουαρίου ποιοι Ερευνητές θα κάνουν αίτηση προαγωγής σε ανώτερη βαθμίδα. Εάν μείνει, θα δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις σε διαδικασίες προαγωγών. Για παράδειγμα, ένα κάποιος κάνει αίτηση, π.χ., τον Μάρτιο, η Επιτροπή Κρίσης θα μπορεί να συγκροτηθεί μόνο τον επόμενο Ιανουάριο.