• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Στουμπούδη' | 17 Ιανουαρίου 2016, 16:18

    Εξακολουθούν και παραμένουν στο Άρθρο αυτό ορισμοί οι οποίοι δεν υπάρχουν στο υπόλοιπο κείμενο ούτε του παρόντος σ/ν, ούτε στο εναπομείναν κείμενο του Ν. 4310/2014, όπως για παράδειγμα αυτός της παραγράφου 38. Όπου "μέλος/η ΔΕΠ" σε όλο το κείμενο, θα πρέπει να αντικατασταθεί με "καθηγητής/ές ΑΕΙ", σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Δρ Μ.Θ. Στουμπούδη, Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ πρώην Πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών