• Σχόλιο του χρήστη 'Γεράσιμος Κορρές Φυσικός Ωκεανογράφος/Κύριος Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ' | 17 Ιανουαρίου 2016, 18:18

    Αν και ο Εθνικός Κατάλογος Κριτών συστάθηκε με το ν. 4310/14, συνδιαστικά στο νόμο αυτό και στο παρόν σ/ν χρησιμοποιείται μόνο από την αρμόδια επιτροπή για να συμπληρωθούν υποψήφια μέλη των ΠΣΕΚ και αυτό προαιρετικά (άρθρο 10 του ν.4310/2014 & άρθρο 8 του παρόντος σ/ν).