• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Στουμπούδη' | 17 Ιανουαρίου 2016, 21:06

    Λείπουν ακρωνύμια από Ινστιτούτα του ΕΚΕΦΕ "Δ" και από τεχνολογικούς φορείς. Απορία προκαλεί το γιατί από τα Επιστημονικά Πάρκα περιλαμβάνεται στον ανωτέρω κατάλογο των τεχνολογικών φορέων μόνο το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ΑΕ. Δρ Μ.Θ. Στουμπούδη, Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ πρώην Πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών