• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Στουμπούδη' | 17 Ιανουαρίου 2016, 21:59

    Εξαιρετικά ΘΕΤΙΚΗ η επεναφορά της ρύθμισης της παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου, που αφορά στη μονιμότητα των Ερευνητών Α' και Β' βαθμίδας, η οποία ίσχυε από το 1985 (Ν.1514/1965), έως και το τέλος του 2014 ( που ψηφίστηκε ο Ν. 4310/2014). Αποκαθιστά το "academic tenure" που διασφαλίζει την ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς και την ισοτιμία ως προς αυτό Καθηγητών ΑΕΙ και Ερευνητών στις αντίστοιχες βαθμίδες. Δρ Μ.Θ. Στουμπούδη, Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ πρώην Πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών