• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Στουμπούδη' | 18 Ιανουαρίου 2016, 00:05

    Ο "κατάλογος επιστημόνων των Τ.Ε.Σ.", που ποτέ δεν ανανεωνόταν στο παρελθόν ως όφειλε, με αποτέλεσμα να καθυστερούν οι κρίσεις των Ερευνητών, θα πρέπει να αντικατάσταθεί από το ΑΠΕΛΛΑ,την ηλεκτρονική δηλ. πλατφόρμα του ΕΔΕΤ που δημιουργήθηκε και λειτουργεί για την επιλογή από αυτήν κριτών για τις κρίσεις των Καθηγητών ΑΕΙ. Η επιτροπή κρίσης να είναι επταμελής και όχι πενταμελής, ενώ πρέπει να προστεθεί ρύθμιση για τη θεσμοθέτηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για τη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης στις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα, ανάλογη με αυτήν που ισχύει στις κρίσεις των Καθηγητών ΑΕΙ. Για την επιλογή ή εξέλιξη να απαιτείται απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών της επιτροπής, όπως και για τους Καθηγητές ΑΕΙ, για λόγους μη διακριτής μεταχείρισης. Δρ Μ.Θ. Στουμπούδη, Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ πρώην Πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών