• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Στουμπούδη' | 18 Ιανουαρίου 2016, 00:19

    Το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ θα πρέπει να επεκτείνει την ισχύ του και στα ΕΚ και για τις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα (βλ. και Άρθρο 22 του παρόντος). Ο "Εθνικός Κατάλογος Κριτών" και "ο κατάλογος επιστημόνων των Τ.Ε.Σ." είναι απλώς κατάλογοι αλληλοεπικαλυπτόμενοι, ανάλογοι του ΑΠΕΛΛΑ και πρέπει να δημιουργηθούν, ενώ το ΑΠΕΛΛΑ υπάρχει... Δρ Μ.Θ. Στουμπούδη, Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ πρώην Πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών