• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ' | 18 Ιανουαρίου 2016, 01:07

    ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ Προτείνεται η επαναφορά στο σ/ν της συντονιστικής επιτροπής ΕΤΑΚ στα «όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής της ΕΤΑΚ», Άρθρο 6, παράγραφος 3 του Ν. 4310/2014. Ο Επιστημονικός Σύνδεσμος να κατέχει κατά προτίμηση διδακτορικό δίπλωμα, προκειμένου να έχει αποδεδειγμένα ερευνητική εμπειρία. Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών Δημοκρίτου