• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ' | 18 Ιανουαρίου 2016, 01:24

    ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ Δημιουργία Μητρώου αξιολογητών σε κάθε ΕΚ, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα ΑΕΙ. Προτείνεται η επέκταση της χρήσης του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ και στα ΕΚ για τις κρίσεις ένταξης/εξέλιξης των Ερευνητών σε βαθμίδα. Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών Δημοκρίτου