• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ' | 18 Ιανουαρίου 2016, 08:48

    Η θέση του ΣΕΕ ήταν εξ αρχής, ότι οι ερευνητές Γ' μετά από τις τρεις αποτυχημένες κρίσεις, θα πρέπει να παραμένουν στο ίδιο ή άλλο ΕΚ της επιλογής τους, σε θέση ειδικού επιστημονικού-τεχνικού προσωπικού όπως όριζε και ο ν. 1514/1985. Είναι θετικό ότι στο παρόν σ/ν επανέρχεται η διάταξη αυτή.