• Απαράδεκτη είναι η επαναφορά της παρ. 2 του άρθρου 3, η οποία είχε καταργηθεί στην προηγούμενη διαβούλευση και στην οποία δίνεται η δυνατότητα δημόσιας χρηματοδότησης διαφόρων οργανισμών, οι οποίοι δεν ανήκουν στον ερευνητικό ιστό.