• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΕΛ/ΛΑΚ' | 18 Ιανουαρίου 2016, 12:31

    Προτείνεται να προστεθεί η περίπτωση (λα) μετά το (ιζ): λα) Η ενίσχυση της ανοιχτής πρόσβασης στη γνώση, της ανοιχτής επιστήμης και των ανοιχτών τεχνολογιών.