• Σχόλιο του χρήστη 'Ποτηρόπουλος Παρασκευάς' | 18 Ιανουαρίου 2016, 13:25

    Είναι προφανές ότι η προτεινόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 αντιστοιχία των ερευνητών με τους καθηγητές των ΑΕΙ (άρθρο 16 του ν.4009/2011) θα έχει πλήρη ισχύ μόνο αν συμπληρωθεί με τη μισθολογική εξίσωση μεταξύ Ερευνητών και μελών ΔΕΠ, πάγιο αίτημα της ερευνητικής κοινότητας.