• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΣ Συλλόγου Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών' | 6 Ιουλίου 2016, 11:32

    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών (ΔΣ/ΣΕΠΑΑ) έλαβε γνώση του υπό δημόσια διαβούλευση σχεδίου νόμου «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» και συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση για την ίδρυσή του νέου αυτού φορέα με την πεποίθηση ότι αυτός θα συμβάλει στην προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας σε συνδυασμό με την εφαρμογή των ρυθμίσεων του νόμου 4386/2016 για την έρευνα, καθιστώντας τον δημόσιο ερευνητικό ιστό περισσότερο ανταγωνιστικό, ώστε αυτός να αποτελέσει ουσιαστικό μοχλό ανάπτυξης για την χώρα. Ακολουθούν κατ’ άρθρο προτάσεις του ΔΣ/ΣΕΠΑΑ: Άρθρο 1 ΓENIKO ΣΧΟΛΙΟ: προτείνεται στο Σχέδιο Νόμου να υπάρξει ο σαφής καθορισμός των μη αλληλεπικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο υπό ίδρυση Ελ.Ιδ.Ε.Κ. και τη Γ.Γ.Ε.Τ.