• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΣ Συλλόγου Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών' | 6 Ιουλίου 2016, 11:48

    Άρθρο 10 παρ.2: “με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού”. Να αντικατασταθεί ως εξής: “με πρόταση του εποπτεύοντος Υπουργού προς την ΓΣ και έγκριση από αυτή κατά τη διάρκεια τακτικής ή έκτακτης συνεδρίασής της”. Το ΔΣ/ΣΕΠΑΑ