• Σχόλιο του χρήστη 'timeo' | 6 Ιουλίου 2016, 12:11

    Θα πρέπει να προβλεφθεί τρόπος ώστε ο ιδιωτικός τομέας να συμβάλει στη χρηματοδότηση στοχευμένων προκηρύξεων που θα καλύπτουν πολύ συγκεκριμένες ανάγκες του (μελέτη, παραγωγή προϊόντος, κλπ). Το αίτημα θα απευθύνεται στο ΕΣ το οποίο και θα αποφασίζει τους όρους της σχετικής προκήρυξης, ενώ η χρηματοδότηση θα μεταφέρεται στους πόρους του ιδρύματος και μετά τη διαδικασία αξιολόγησης στον δικαιούχο.