Άρθρο 3 – Περιουσία -Πόροι του Ιδρύματος

1. Πόροι του Ιδρύματος είναι:

α. Κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό.

β. Χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από άλλες κρατικές υπηρεσίες και δημόσια νομικά πρόσωπα.

γ. Χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από  όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από  άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.

δ. Χρηματοδοτήσεις σύμφωνα με την Σύμβαση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τις οποίες το Ίδρυμα διαχειρίζεται ως δικαιούχος και για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ε. Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομίες με το ευεργέτημα της απογραφής, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Το Ίδρυμα διαχειρίζεται τους πόρους του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας σε ειδικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύματος, η περιουσία του, κινητή και ακίνητη, καθώς και τα κάθε είδους δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του περιέρχονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 • 6 Ιουλίου 2016, 12:14 | timeo

  Στην περίπτωση που έρευνα, που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα, καταλήγει στην παραγωγή καινοτομικού προϊόντος θα πρέπει να προβλεφθεί τρόπος επιστροφής ενός ποσοστού που θα προέρχεται από την εκμετάλλευση του προϊόντος. Το ποσό αυτό θα αποτελεί πόρο του Ιδρύματος και θα χρησιμοποιείται σε νέες προκηρύξεις.

 • 6 Ιουλίου 2016, 12:11 | timeo

  Θα πρέπει να προβλεφθεί τρόπος ώστε ο ιδιωτικός τομέας να συμβάλει στη χρηματοδότηση στοχευμένων προκηρύξεων που θα καλύπτουν πολύ συγκεκριμένες ανάγκες του (μελέτη, παραγωγή προϊόντος, κλπ). Το αίτημα θα απευθύνεται στο ΕΣ το οποίο και θα αποφασίζει τους όρους της σχετικής προκήρυξης, ενώ η χρηματοδότηση θα μεταφέρεται στους πόρους του ιδρύματος και μετά τη διαδικασία αξιολόγησης στον δικαιούχο.

 • 6 Ιουλίου 2016, 10:50 | Σύλλογος Ερευνητών/ΕΛΕ του Ε.Κ. «Αθηνά»

  Παρ. 1: Εκτός από την ειδική αναφορά στη σύμβαση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πως θα διασφαλιστεί η δυνατότητα μελλοντικών πόρων που μπορούν να προέλθουν από συμφωνίες με άλλες αναπτυξιακές τράπεζες;

 • 4 Ιουλίου 2016, 15:07 | Basagiannis Stylianos

  Η χρηματοδότηση γενικά για τους πόρους του ιδρύματος θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδιωτική χρηματοδότηση από εταιρείες που ενδιαφέρονται για ερευνητικά αποτελέσματα στην ελληνική επικράτεια. Ιδέες μπορούν να αναζητηθούν σε παρόμοιες ενέργειες στο εξωτερικό (Ιρλανδία, http://www.idaireland.com) όπου οι επιχειρήσεις καλούνται μέσω κάποιων αντιστασθμήσεων να επιχορηγούν ερευνητικές εργασίες/διδακτορικά/ μεταδιδακτορικά σε ελληνικά πανεπιστήμια.

  λ.χ. Εφόσον επιθυμεί μια εταιρεία να εγκατασταθεί/επεκταθεί στον τομέα της έρευνας στην Ελλάδα τότε σε αντάλλαγμα φορολογικών ελαφρύνσεων η εταιρεία θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει ερευνητικά προγράμματα μονο σε ελληνικά ιδρύματα. Έτσι εφόσον η εταιρεία επιθυμεί να επενδύσει σε ένα πρόγραμμα ανάπτυξής της στην Ελλάδα για παράδειγμα 1 εκ. ευρώ, για να πετύχει μια φοροελάφρυνση 5%, θα πρέπει από τα 1εκ. της επένδυσης το 10% να πάει σε χορηγήσεις έρευνας (100 χιλ.) όπου ερευνητικό προσωπικό θα εργαστεί σε καινοτομίες για τους σκοπούς της εταιρείας. Οι όροι μπορούν να περιλάβουν και προσλήψεις/απορροφήσεις της εταιρείας από το ερευνητικό προσωπικό(λ.χ προσλάβει x ερευνητικό προσωπικό μέσα στην χρονική διάρκεια του προγράμματος, οι φορολογικές παράμετροι θα ξεκλειδώνουν επιπλέον οφέλη κοκ)/ αλλά από την άλλη και ο κρατικός υπολογισμός θα ισορροπείται από εισφορές των νέων επαγγελματιών από την εταιρεία, καθώς και από τα ερευνητικά αποτελέσματα που θα μπορούν να δημιουργήσουν νέα προιοντα (εκάστοτε φόρος) στην Ελλάδα.

 • 1 Ιουλίου 2016, 14:47 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

  1. Πως θα μπορουσε μεσα απο αυτο το σχημα να «αυξηθει» η συμετοχη της βιομηχανιας στην χρηματοδοτηση διδακτορικων διατριβων με βιομηχανικο αντικειμενο?
  2. Πως θα εκλεγονται οι ανπληρωτες διευθυντεσ?