• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Καλερίδης- ΓΓΕΤ' | 6 Ιουλίου 2016, 12:51

    Υπάρχει επικάλυψη των σκοπών της ΓΓΕΤ ως φορέα του κεντρικού Δημοσίου με αντικείμενο το σχεδιασμό και τη διαχείριση της Έρευνας και του προτεινόμενου Ιδρύματος, κυρίως ως προς το σύστημα χρηματοδότησης Προγραμμάτων. Επιβάλλεται να είναι ξεκάθαρος ο Νομοθέτης για το λόγο που αντικαθιστά το υφιστάμενο σύστημα χωρίς να ξεχνάμε την απώλεια του δημόσιου χαρακτήρα. Οι υπόλοιποι σκοποί αφορούν: α) υποτροφίες όπου ισχύουν τα ίδια σχόλια για το ΙΚΥ και άλλα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, β) ο ερευνητικός εξοπλισμός που αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου και παλιότερα υπήρξε αντικείμενο Προγραμμάτων της ΓΓΕΤ και γ) η υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων που επίσης υπήρξε Πρόγραμμα στο παρελθόν και, ούτως ή άλλως, ξεφεύγει από τους γενικότερους σκοπούς του Ιδρύματος. Τα παραπάνω αφορούν στη γενικότητα που χαρακτηρίζει το Σχέδιο. Τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά αν το Ίδρυμα συνδεόταν αποκλειστικά με τη διαχείριση του δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρότι και σε εκείνην την περίπτωση πιστεύω ότι η αξιοποίηση του πόρου αυτού θα έπρεπε να υλοποιηθεί από το Κεντρικό Δημόσιο.