• Σχόλιο του χρήστη 'peggy' | 8 Ιουλίου 2016, 17:13

    Ποιό είναι το ποσοστό κάλυψης των διδακτικών αναγκών από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από Ελλάδα και απο ομογενείς/αλλογενείς; Υπάρχει πρόβλεψη γι'αυτό το θέμα;