• Σχόλιο του χρήστη 'Λαμπρόπουλος Δημήτρης' | 12 Ιουλίου 2016, 01:28

    Για την εφαρμογή και επιτυχία του δίγλωσσου προγραμματισμού στα σχολεία της Βαυαρίας, είναι απαραίτητη ως εκ των ων ουκ άνευ, η πρόσληψη Γερμανών εκπαιδευτικών για τα γερμανόγλωσσα μαθήματα. Ο εκπαιδευτικός που θα τα διδάξει θα πρέπει να έχει σπουδές παιδαγωγικής κλπ στη Γερμανία και βιωματική σχέση με τη γερμανική γλώσσα. θα πρέπει να έχει κατακτήσει όχι μόνο τη γραμματική της διάσταση αλλά και κάθε άλλη της έκφανση. Οι μαθητές των σχολείων μας θα πρέπει να ανταγωνισθούν στς αγορές τους απόφοιτους των γερμανικών σχολείων. Είναι ανάγκη να βιώνουν στο σχολικό τους γίγνεσθαι τη γερμανική γλώσσα ως ισότιμη με την ελληνική. Ο νόμος πρέπει να περιγράψει εμφατικά την ανάγκη αυτή για τα σχολεία της Βαυαρίας. Ελληνική Κοινότητα Νυρεμβέργης Συμβούλια Γονέων και Κηδεμόνων Ελλ. Σχολείων Νυρεμβέργης εκπρόσωπος Λαμπρόπουλος Δημήτρης