• Σχόλιο του χρήστη 'Μανος Δασενάκης, Καθηγητής ΕΚΠΑ' | 14 Οκτωβρίου 2016, 00:10

    Η ύπαρξη διδάκτρων με δυνατότητα για υποτροφίες και ανάλογα με επίδοση αλλά και αντικειμενικά κριτήρια, θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα των ΠΜΣ γιατί θα τους δώσει πόρους και θα αποθαρρύνει τους ευκαιριακούς φοιτητές που απλά θέλουν ένα ακόμα χαρτί. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για λειτουργία τμημάτων με φοιτητές από χώρες μη μέλη της ΕΕ με αυξημένα δίδακτρα.