• Σχόλιο του χρήστη 'Α.' | 14 Οκτωβρίου 2016, 09:57

    Απευθύνομαι σε όλους (κ.κ. αναπληρώτρια Υπουργό, Πρυτάνεις, Καθηγητές Μ.Π.Σ., καθώς και σε όσους σχολιάζουν το σ/ν για τα μεταπτυχιακά) Γιατί υπάρχουν τόσο μ ε γ ά λ ε ς α π ο κ λ ί σ ε ι ς στα δίδακτρα των Πανεπιστημίων, όταν πρόκειται για το ίδιο αντικείμενο στο Π.Μ.Σ.?