• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ' | 14 Οκτωβρίου 2016, 10:52

    ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ www.eee-researchers.gr Η ρύθμιση σχετικά με την απαγόρευση αμοιβής των Καθηγητών εάν διδάσκουν μόνο σε ένα ΠΜΣ είναι ασαφής και θεωρούμε ότι μπορεί να αποβεί στη συνέχεια και δυσλειτουργική. Προτείνουμε να υπάρξει όριο στις αμοιβές μετά από διαβούλευση με τους συναδέλφους καθηγητές. Επίσης δεν διευκρινίζεται πώς θα ορίζονται οι απολαβές των διδασκόντων που δεν θα είναι Καθηγητές και θα είναι Ερευνητές. Πρόταση της ΕΕΕ: Στην παράγραφο 3 προτείνουμε τη διαγραφή της πρότασης: «Για διδασκαλία σε μόνο ένα ΠΜΣ δεν νοείται κανενός είδους αμοιβή».