• Σχόλιο του χρήστη 'Ζωή Μπαμπλέκου' | 14 Οκτωβρίου 2016, 17:04

    Ως μέλος ΔΕΠ, θεωρώ ότι, επιχειρώντας (ορθά) να ρυθμίσει το άναρχο τοπίο των μεταπτυχιακών σπουδών, το σχέδιο νόμου εισάγει τον ασφυκτικό έλεγχο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, ουσιαστικά αναιρώντας το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων. Αναλυτικότερος σχολιασμός κατατέθηκε εκ μέρους της συνέλευσης του τμήματός μου.