• Σχόλιο του χρήστη 'Ξανθούλα Παπαπαναγιώτου, Σχολική Σύμβουλος' | 14 Οκτωβρίου 2016, 23:34

    Ως σχολική σύμβουλος εν ενεργεία και ήδη κάτοχος ενός μεταπτυχιακού και ενός διδακτορικού τίτλου σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, επέλεξα τη φοίτηση στο ΠΜΣ «Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατόπιν ενδελεχούς διερεύνησης μεταξύ των διαθέσιμων προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με γνώμονα όχι την απόκτηση ενός ακόμη τίτλου, αλλά τη φοίτηση σε ένα πρόγραμμα σπουδών που θα μου παρείχε ποικίλα και ουσιαστικά επαγγελματικά εφόδια. Από την άποψη αυτή, δηλαδή από την άποψη της σχέσης ανάμεσα στο κόστος διδάκτρων (7.500 ευρώ) και στο περιεχόμενο σπουδών, το συγκεκριμένο ΠΜΣ αποδείχθηκε οικονομικό, μιας και η έρευνά μου απέδειξε πως οποιοσδήποτε άλλος τρόπος απόκτησης ισάξιων και ισάριθμων επαγγελματικών, προσωπικών και ακαδημαϊκών εφοδίων και δεξιοτήτων, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, θα απέβαινε πολλαπλά πιο δαπανηρός. Ευελπιστώ πως μέσα από τον -εν πολλοίς- αναγκαίο εξορθολογισμό των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, το ΥΠ.Ε.Π.Θ. θα προνοήσει για τη βιωσιμότητα μεταπτυχιακών προγραμμάτων που τα “υψηλά” δίδακτρά τους ευθέως αντανακλούν την υψηλή ποιότητα παρεχόμενων σπουδών.