• Σχόλιο του χρήστη 'Σωκράτης Δημητριάδης' | 6 Μαρτίου 2010, 01:29

    Οι περιγραφικοί δείκτες του EQF είναι εντελώς ασαφείς και αόριστοι και μπορούν να έχουν εντελώς διαφορετική ερμηνεία σε κάθε επάγγελμα. Κακά τα ψέματα, κανείς μας δε χρησιμοποιεί στην πράξη τις προτεινόμενες περιγραφές αλλά μόνο τον αριθμό του επιπέδου. Διότι την εκπαιδευτική ιεραρχία τη βιώνουμε καθημερινά και μας είναι πολύ πιο εύκολο να την αντιστοιχίσουμε σε μια κλίμακα από 1 ως 8 παρά σε ένα σύνολο από αόριστες περιγραφές οι οποίες από μόνες τους (χωρίς δηλαδή τον αριθμό του επιπέδου συνημμένα) δε σημαίνουν σχεδόν τίποτα. Ακόμη και αυτοί που θα ισχυρισθούν ότι χρησιμοποιούν πράγματι τον περιγραφικό δείκτη, αυτό που ουσιαστικά κάνουν είναι να μετατρέπουν συνειδητά ή υποσυνείδητα την περιγραφή αυτή σε μια εσωτερική κλίμακα ανάλογη με τους αριθμούς 1 ως 8. Επιπλέον, οι λεκτικοί όροι που χρησιμοποιούνται στους περιγραφικούς δείκτες δε φέρουν επαγγελματικά καμία θεσμική υποχρέωση ή κατοχύρωση. Για παράδειγμα, οι όροι "ανάληψη ευθύνης", "διαχείριση και επίβλεψη", "αξιολόγηση", καθώς και πολλοί άλλοι που αναφέρονται σε πολλούς περιγραφικούς δείκτες δε συνδέονται με κανένα τρόπο με τα αντίστοιχα κατοχυρωμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνοδεύουν την κατοχή μιας άδειας άσκησης τεχνικού επαγγέλματος. Επομένως, αφού οι περιγραφικοί δείκτες δε βοηθούν στη διασαφήνιση των 8 επιπέδων ούτε όμως και προσφέρουν θεσμικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις, η ύπαρξή τους είναι περιττή. Εκτός κι αν είναι σκόπιμα ασαφείς και αόριστοι ώστε να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν κατά την αντιστοίχιση προσόντων σε επίπεδα.