17. Συμφωνείτε να χρησιμοποιηθούν οι προτεινόμενοι περιγραφικοί δείκτες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) ως αφετηρία;

 • 30 Αυγούστου 2010, 22:40 | NIKOS

  Σύμφωνα με το ΦΕΚ 69/20-3-2007 ΑΡΘΡΟ 2 Α Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος,είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:
  αα)τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
  Σύμφωνα με το άρθρο όταν τα Α.Ε.Ι κατατάσσονται στο επίπεδο 6 θα πρέπει και τα Τ.Ε.Ι να κατατάσσονται στο ίδιο επίπεδο.
  Ο διαχωρισμός ΑΕΙ-ΤΕΙ δεν υφίστανται στο εξωτερικό. Οι απόφοιτοι των ΤΕΙ θεωρούνται απόφοιτοι Πανεπιστημίων και τα Ξένα Πανεπιστήμια τους δέχονται για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδων χωρίς επιπλέον Παρακολουθήσεις μαθημάτων (για την απόκτηση ισότιμου πτυχίου ΑΕΙ)όπως συμβαίνει στην Ελλάδα.
  Σας ευχαριστώ

 • 5 Ιουλίου 2010, 14:02 | ΑΓΑΘΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

  Η σύσταση του Ευρ. Συμβουλίου ειδικά για το επίπεδο 6 στηρίζεται, κατά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, σε συμφωνία των Υπουργών Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τη σύνοδό τους στο Μπέργκεν το Μάιο του 2005 στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια.
  Κατά συνέπεια οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τριών ετών πρέπει αναγκαστικά να ενταχθούν στο επίπεδο 6. Ειδικά δε αν υπάρχουν προχωρημένες δεξιότητες που απαιτούνται για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων σε εξειδικευμένο πεδίο εργασίας ή σπουδής όπως π.χ. θεωρείται ο τίτλος του μεταπτυχιακού τίτλου καθιστά αναγκαία την ένταξη στο επίπεδο 6.
  Επειδή διάβασα τελευταίως στο Τύπο ότι επιχειρείται ένταξη των τίτλων σπουδών στο επίπεδο 5 για τα λεγόμενα κολλέγια της Ελλάδας, που λειτουργούσαν ή λειτουργούν με συμφωνίες δικαιόχρησης το Ευρ. Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει στην υπόθεση C-274/05ΔΕΚ της 23/10/08 ότι τα διπλώματα που χορηγούνται από χώρα της Ευρ. Ένωσης αλλά τα μαθήματα πραγματοποιήθησαν στην Ελλάδα θεωρούνται ως διπλώματα της χώρας που τα εξέδωσε και δεν υπάγονται στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (βλέπε σκέψεις 26 έως 40 της C-274/05ΔΕΚ).
  Επομένως η προσπάθεια ένταξης των διπλωμάτων αυτών σε επίπεδο κάτω του 6 αργά η γρήγορα θα οδηγήσει σε νέα καταδίκη από το Ευρ. Δικαστήριο.

 • 3 Απριλίου 2010, 01:59 | Theodoros Theodorou

  Ναι , θα είναι πολύ καλό να χρησιμοποιηθούν οι προτεινόμενοι περιγραφικοί δείκτες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) ως αφετηρία. Ακόμη καλύτερα θα είναι αν παραμείνουν ως έχουν και καταταχθούν όλες οι βαθμίδες της Εκπαίδευσης αξιοκρατικά και πάνω από όλα δίκαια, διότι πιστεύω θα είναι και το πιο δίκαιο και αξιόπιστο, για να μπορεί να υπάρχει Ισότιμη μεταχείριση των Πολιτών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εντός και εκτός της Ελλάδος.

 • 10 Μαρτίου 2010, 06:42 | Theodoros Theodorou

  Τα Τ.Ε.Ι. Κύριε ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, είναι Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τους Νόμους 1404/1983 , 2916/2001 και 3549/2007 και μην τα διαχωρίζεται άθελα σας, επίσης να γνωρίζεται αυτό το κάτι πριν να λέτε κάτι. Επίσης τα ΤΕΙ απαιτούν επίπεδο 6 επειδή το αξίζουν και εκεί είναι μαζί με τα Πανεπιστήμια όπως συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή κοινότητα που έχουν και τα ανάλογα Επαγγελματικά Δικαιώματα στην ειδικότητα. Πάντα Φιλικά εννοείται και δεν έχω κάτι εναντίων σας. Τα Πολυτεχνεία τώρα που ζητάνε το επίπεδο 7 να το πάρουν μόνο και εφόσον το αξίζουν, μετά φυσικά από κατάλληλη και αδιάβλητη έρευνα για το θέμα αυτό.

 • 9 Μαρτίου 2010, 17:58 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Η αλλαγή των περιγραφικών δεικτών και του αριθμού των επιπέδων τους είναι θέμα συμφωνίας των κρατών μελών.

  Επιτέλους θα πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι, με τις ασάφειές τους, και όχι όπως θα μας βόλευε ή θα έπρεπε να είναι σε επόμενη φάση.

  Έχουμε 8 επίπεδα με τις συγκεκριμένες περιγραφές και καλούμαστε να αντιστοιχίσουμε τυπική και άτυπη μάθηση στα διάφορα επίπεδα.

  Ουσιαστικά καλούμαστε να αξιολογήσουμε την τυπική και άτυπη μάθηση στη χώρα μας και να την κατατάξουμε.

  Στο μυαλό μας βοήθά να έχουμε ότι η κατάταξη σε ένα επίπεδο δεν σημαίνει πρακτική ισοδυναμία προσόντων επί παντός επιστητού στο ίδιο επίπεδο αλλά αφενός υπερκάλυψη του προηγούμενου επιπέδου, αφετέρου συγκεκριμένα προαπαιτούμενα για κατάταξη ή καλύτερα ατομική εξέλιξη σε ανώτερο επίπεδο.

  Ο τρόπος κατάταξης των τυπικών τίτλων σπουδών θα πρέπει να είναι απολύτως κατανοητός, προφανής και αποδεκτός για να επιτύχει το σύστημα.

  Και εδώ βρίσκονται κατά τη γνώμη μου τα κουμπιά της Αλέξαινας.

  Τα ΤΕΙ θέλουν επίπεδο 6 όπως τα ΑΕΙ και λίγο από 7 όπως τα Πολυτεχνεία για τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα Πολυτεχνεία, οι Ιατρικές και οι Γεωπονικές επίπεδο 7 και όλοι οι κάτοχοι διδακτορικού και μόνον επίπεδο 8. Μήπως όμως και οι κάτοχοι δύο διπλωμάτων Πολυτεχνικών Σχολών θέλουν επίπεδο 14!!!.

  Πρέπει να σοβαρευτούμε.

  Αφού δε ο στόχος στην ελληνική πραγματικότητα είναι, καλώς ή κακώς εννοούμενα, με τη βοήθεια της χρόνιας απάτης του Υπουργείου Παιδείας, των ακαδημαϊκών και των επαγγελματικών φορέων, επαγγελματικά δικαιώματα, θα πρέπει να τα δούμε ταυτόχρονα με την 2005/36 και τα συστήματα αναγνώρισης ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων, προκειμένου να υπάρξει αποτέλεσμα αποδεκτό και εφαρμόσιμο.

  Όταν έκανα μεταπτυχιακά σε ξένη χώρα ο κοσμήτορας της σχολής στην καθιεωρωμένη συνέντευξη μετά τις εξετάσεις για πρόσβαση στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μου είπε και το θυμάμαι ακόμα, τόση εντύπωση μου έκανε: «So, you are a graduate from the famous National Technical University of Athens»

  Υποθέτω, είμαι σίγουρος, τα ίδια έχουν ακούσει πολλοί «famous Athens School of Medicine», «famous Athens Law School», κλπ., κλπ.

  Οϋτε ισοπέδωση προς το κάτω, ούτε αναιτιολόγητοι φραγμοί προς τα πάνω, ούτε κατάταξη το άπαν επί παντός επιστητού!

  Αυτό είναι το στοίχημα, κατά τη γνώμη μου!!!

  Προς το παρόν και μέχρι νεωτέρας,

  Good Night and Good Luck!!!

 • Οι περιγραφικοί δείκτες του EQF είναι εντελώς ασαφείς και αόριστοι και μπορούν να έχουν εντελώς διαφορετική ερμηνεία σε κάθε επάγγελμα. Κακά τα ψέματα, κανείς μας δε χρησιμοποιεί στην πράξη τις προτεινόμενες περιγραφές αλλά μόνο τον αριθμό του επιπέδου. Διότι την εκπαιδευτική ιεραρχία τη βιώνουμε καθημερινά και μας είναι πολύ πιο εύκολο να την αντιστοιχίσουμε σε μια κλίμακα από 1 ως 8 παρά σε ένα σύνολο από αόριστες περιγραφές οι οποίες από μόνες τους (χωρίς δηλαδή τον αριθμό του επιπέδου συνημμένα) δε σημαίνουν σχεδόν τίποτα. Ακόμη και αυτοί που θα ισχυρισθούν ότι χρησιμοποιούν πράγματι τον περιγραφικό δείκτη, αυτό που ουσιαστικά κάνουν είναι να μετατρέπουν συνειδητά ή υποσυνείδητα την περιγραφή αυτή σε μια εσωτερική κλίμακα ανάλογη με τους αριθμούς 1 ως 8.

  Επιπλέον, οι λεκτικοί όροι που χρησιμοποιούνται στους περιγραφικούς δείκτες δε φέρουν επαγγελματικά καμία θεσμική υποχρέωση ή κατοχύρωση. Για παράδειγμα, οι όροι «ανάληψη ευθύνης», «διαχείριση και επίβλεψη», «αξιολόγηση», καθώς και πολλοί άλλοι που αναφέρονται σε πολλούς περιγραφικούς δείκτες δε συνδέονται με κανένα τρόπο με τα αντίστοιχα κατοχυρωμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνοδεύουν την κατοχή μιας άδειας άσκησης τεχνικού επαγγέλματος.

  Επομένως, αφού οι περιγραφικοί δείκτες δε βοηθούν στη διασαφήνιση των 8 επιπέδων ούτε όμως και προσφέρουν θεσμικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις, η ύπαρξή τους είναι περιττή. Εκτός κι αν είναι σκόπιμα ασαφείς και αόριστοι ώστε να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν κατά την αντιστοίχιση προσόντων σε επίπεδα.