• Σχόλιο του χρήστη 'Anonimos' | 6 Μαρτίου 2010, 04:18

    Θεωρώ ότι το σύστημα προσόντων ΔΕΝ πρέπει να λαμβάνει υπόψη του μη διαβαθμισμένη γνώση δηλ. έτη εργασίας. Ένα πανεπιστήμιο μπορεί να εγγυηθεί το κατώτατο επίπεδο ενός αποφοίτου (τυπικά το απολυτήριο με 5) και συνεπώς εγγυάται ότι αυτός ο απόφοιτος είναι τυπικά ικανός να εφαρμόσει τις γνώσεις του στο εργασιακό τομέα Η εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα δεν μπορεί να δηλώνει ούτε συντελεστικά κάτι. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο καθένας μπορεί να δηλώνει πχ Δημοσιογράφος, Πληροφορικός κ.α επαγγέλματα χωρίς άδεια άσκησης, ενώ ουσιαστικά να ασκεί μια πολύ πιο απλή δουλειά (πχ γραμματέας και καταχώρηση κειμένου). Αυτός ο υπάλληλος έχοντας εξασφαλίσει μια αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ με ειδικότητα Τεχνικός ΗΥ και έχοντας παράλληλα ένα δίπλωμα ΙΕΚ πχ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής θα έχει δικαίωμα να ανέβει σε ανώτερο επίπεδο (πχ κολέγιο) ενώ ουσιαστικά δεν θα έχει πάρει την ανάλογη πείρα αλλά ούτε και κάποιος μπορεί να τον ελέγξει υπεύθυνα. Αυτό είναι επικίνδυνο. Σκεφτείτε να χρειαστεί να σχεδιάσει κάποιο λογισμικό που θα ελέγχει εξετάσεις σε μικροβιολογικό εργαστήριο επιπεδου γειτονιάς. Πολύ επικίνδυνο Θεωρώ πως σε κάποια επαγγέλματα δεν μπορεί να ελεγχθεί η πείρα, και επομένως δεν μπορεί να γίνει συντελεστής ανόδου σε άλλο επίπεδο.