• Σχόλιο του χρήστη 'Theodoros Theodorou' | 3 Απριλίου 2010, 01:59

    Ναι , θα είναι πολύ καλό να χρησιμοποιηθούν οι προτεινόμενοι περιγραφικοί δείκτες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) ως αφετηρία. Ακόμη καλύτερα θα είναι αν παραμείνουν ως έχουν και καταταχθούν όλες οι βαθμίδες της Εκπαίδευσης αξιοκρατικά και πάνω από όλα δίκαια, διότι πιστεύω θα είναι και το πιο δίκαιο και αξιόπιστο, για να μπορεί να υπάρχει Ισότιμη μεταχείριση των Πολιτών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εντός και εκτός της Ελλάδος.