• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΓΑΘΟΣ ΣΠΥΡΟΣ' | 5 Ιουλίου 2010, 14:02

    Η σύσταση του Ευρ. Συμβουλίου ειδικά για το επίπεδο 6 στηρίζεται, κατά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, σε συμφωνία των Υπουργών Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τη σύνοδό τους στο Μπέργκεν το Μάιο του 2005 στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια. Κατά συνέπεια οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τριών ετών πρέπει αναγκαστικά να ενταχθούν στο επίπεδο 6. Ειδικά δε αν υπάρχουν προχωρημένες δεξιότητες που απαιτούνται για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων σε εξειδικευμένο πεδίο εργασίας ή σπουδής όπως π.χ. θεωρείται ο τίτλος του μεταπτυχιακού τίτλου καθιστά αναγκαία την ένταξη στο επίπεδο 6. Επειδή διάβασα τελευταίως στο Τύπο ότι επιχειρείται ένταξη των τίτλων σπουδών στο επίπεδο 5 για τα λεγόμενα κολλέγια της Ελλάδας, που λειτουργούσαν ή λειτουργούν με συμφωνίες δικαιόχρησης το Ευρ. Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει στην υπόθεση C-274/05ΔΕΚ της 23/10/08 ότι τα διπλώματα που χορηγούνται από χώρα της Ευρ. Ένωσης αλλά τα μαθήματα πραγματοποιήθησαν στην Ελλάδα θεωρούνται ως διπλώματα της χώρας που τα εξέδωσε και δεν υπάγονται στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (βλέπε σκέψεις 26 έως 40 της C-274/05ΔΕΚ). Επομένως η προσπάθεια ένταξης των διπλωμάτων αυτών σε επίπεδο κάτω του 6 αργά η γρήγορα θα οδηγήσει σε νέα καταδίκη από το Ευρ. Δικαστήριο.