• Σχόλιο του χρήστη 'Παπακώστας Δημήτριος' | 2 Ιουνίου 2017, 19:05
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η εκπροσώπηση των φοιτητών στα όργανα των Ιδρυμάτων δεν προσφέρει στην απο-κομματικοποίηση και στον εκσυγχρονισμό των ΑΕΙ. Ειδικά όταν η επιλογή γίνεται μέσω των κομματικών φοιτητικών συλλόγων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ποσοστό συμμετοχής τους και φυσικά με δικαίωμα ψήφου ΜΟΝΟ για φοιτητικά θέματα. Έτσι προτείνεται: Άρθρο 21 γ, να προστεθεί: ii. Όταν η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες, των οποίων ο αριθμός είναι μικρότερος ή ίσος του δεκαπέντε (15), συμμετέχουν τρεις (3) εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος, δύο (2) των προπτυχιακών και ένας (1) εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.