• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΣ ΠΜΣ' | 2 Ιουνίου 2017, 20:05

    Το άρθρο 35 δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση αλλοδαπών φοιτητών που σπουδάζουν σε Διεθνές ΠΜΣ με τέλη φοίτησης. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι αλλοδαποί φοιτητές δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 35.