Άρθρο 35 – Δωρεάν φοίτηση- υποτροφίες

1. Τα Α.Ε.Ι. διασφαλίζουν την πρόσβαση στο δεύτερο κύκλο σπουδών των φοιτητών που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση.
2. Απαλλάσσονται των τελών φοίτησης στα Π.Μ.Σ. οι φοιτητές, των οποίων το ατομικό, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
3. Η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγής.
4. Το Ίδρυμα μπορεί να απαλλάσσει φοιτητές, οι οποίοι δεν δικαιούνται απαλλαγής σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, μερικώς ή ολικώς από τα τέλη φοίτησης, αν αυτοί παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά ακαδημαϊκού περιεχομένου, που δεν υπερβαίνουν τις έξι (6) ώρες την εβδομάδα και μόνο κατά τη διάρκεια των εβδομάδων που διδάσκονται τα μαθήματα στο οικείο Τμήμα ή σε άλλο Τμήμα του ιδίου Ιδρύματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. διατηρεί αρχείο για κάθε φοιτητή με τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες υπηρεσίας και το αντικείμενο αυτής.
5. Κατά την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. οι φοιτητές δηλώνουν υπεύθυνα αν επιθυμούν ή όχι να κάνουν χρήση του δικαιώματος της παρ. 4 σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη στο Ίδρυμα. Μόνο εφόσον εξαντληθεί ο αριθμός των φοιτητών που έχουν υποβάλει θετική υπεύθυνη δήλωση, μπορούν να ανατεθούν τα αντίστοιχα καθήκοντα σε υποψήφιους διδάκτορες, σύμφωνα με την περίπ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 40.
6. Σε κάθε περίπτωση, τα Ιδρύματα μπορούν να χορηγούν υποτροφίες σε φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.
7. Η παράβαση των διατάξεων των παρ. 1 έως 5 και των σχετικών προβλέψεων του Γενικού Κανονισμού Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα.

 • 16 Ιουνίου 2017, 12:42 | Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).

  (α)
  Αναφέρεται (αρ. 35, παρ. 2): «Απαλλάσσονται των τελών φοίτησης στα Π.Μ.Σ. οι φοιτητές, των οποίων το ατομικό, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)».

  ΣΧΟΛΙΟ: Η εξαίρεση των τελών φοίτησης σε Π.Μ.Σ. από τους σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις οικονομικά ασθενείς είναι ανεφάρμοστη. Καθιστά πρακτικά αδύνατη την διεξαγωγή των Π.Μ.Σ. με δίδακτρα.

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να θεσπίζονται ανταποδοτικές υποτροφίες σε ποσοστό των εισαγομένων φοιτητών, οριζόμενο από τον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (πβ. τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης [15/9/2014], όπου προβλέπεται «η χορήγηση ικανού αριθμού υποτροφιών, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των εισαγομένων»).

  (β)
  Αναφέρεται (αρ. 35, παρ. 4): «Το Ίδρυμα μπορεί να απαλλάσσει φοιτητές, οι οποίοι δεν δικαιούνται απαλλαγής σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, μερικώς ή ολικώς από τα τέλη φοίτησης, αν αυτοί παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά ακαδημαϊκού περιεχομένου, που δεν υπερβαίνουν τις έξι (6) ώρες την εβδομάδα και μόνο κατά τη διάρκεια των εβδομάδων που διδάσκονται τα μαθήματα στο οικείο Τμήμα ή σε άλλο Τμήμα του ιδίου Ιδρύματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών».

  ΣΧΟΛΙΟ: Δίδεται η ως άνω δυνατότητα σε ΠΜΣ με δίδακτρα την οποία ωστόσο στερούνται ΠΜΣ χωρίς δίδακτρα.

 • 15 Ιουνίου 2017, 23:12 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Η οποιαδήποτε απασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών ή των υποψηφίων διδακτόρων σε Α.Ε.Ι. πέραν του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τους ,όπως η συμμετοχή τους σε παραδόσεις μαθημάτων, η επιτήρηση σε εξετάσεις κ.ά., να μην είναι υποχρεωτική και να αμείβεται με ωριαία αντιμισθία.

 • 14 Ιουνίου 2017, 23:17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ξερετε κ.υπουργε τι εγινε προσφατα με τα αποτελεσματα των υποτροφιων στους επιμελεις φοιτητες;
  δικαιουχοι κατεστησαν φοιτητες των οποιων οι γονεις ειναι ελευθεροι επαγγελματιες, δηλωσαν ως συνηθως πολυ χαμηλα εισοδηματα, το κατα κεφαλη εισοδημα ηταν χαμηλο και τα παιδια τους τεθηκαν στη πρωτη κλιμακα – τη χαμηλη. και προσωπικα με 5 παιδια και εισοδημα 38.000€ το οποιο δεν μπορω να αποκρυψω τα παιδια μου ειναι επιλαχοντες!!!!!
  οι περισσοτεροι απο αυτους εχουν και καταθεσεις οι οποιες επρεπε να λαμβανονται υποψη…….

 • 14 Ιουνίου 2017, 11:51 | Κώστας

  Σε ένα σωστά κοστολογημένο ΠΜΣ, όπου το κόστος επιμερίζεται στο αριθμό των φοιτητών του, η δωρεάν φοίτηση κάποιων φοιτητών χωρίς αντίστοιχη επιδότηση/υποτροφία από το Υπουργείο ή το Πανεπιστήμιο, οδηγεί σε αύξηση των διδάκτρων των υπολοίπων φοιτητών, μερικοί από τους οποίους εργάζονται και με μεγάλο κόπο καταφέρνουν να τα βγάλουν πέρα.

  Με ποιον άλλο τρόπο, θα καλύψει το κόστος λειτουργίας του ένα αυτοχρηματοδοτούμενο ΠΜΣ, όταν πολλοί φοιτητές απαλαχθούν από τα δίδακτρα;

  Το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών των ΠΜΣ είναι νέοι ενήλικες μεταξύ 20 και 30 ετών και εξ΄ορισμού είναι κάτω από το όριο της φτώχιας και έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι οικογένειές τους μπορεί να είναι οικονονικά εύρωστες.

  Πως θα κάνει προϋπολογισμό ένα αυτοχρηματοδοτούμενο ΠΜΣ, όταν δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των φοιτητών που μπορούν πληρώσουν τα δίδακτρα (τέλη εγγραφής);

  Αν δεν υπάρξουν, εναλλακτικά, άλλοι πόροι για να καλύψουν τα δίδακτρα των φοιτητών που θα απαλαχθούν, τα περισσότερα αυτοχρηματοδοτούμενα ΠΜΣ θα οδηγηθούν σε αδυναμία λειτουργίας. Η συνέπειες θα είναι βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα εντελώς αντίθετες απο αυτό που επιδιώκει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

 • Ολες αυτές οι περίπλοκες διατάξεις δεν θα έχουν πρακτικό αντίκρυσμα. Ουσιαστικά λέμε ότι θα γίνεται πρώτα η επιλογή και μετάθα εξετάζονται τα κριτήρια. Δηλαδή μπορεί να απαλλαγούν όλοι οι επιλεγέντες φοιτητές από τα τέλη φοίτησης. Συνεπώς, δεν υπάρχει δυνατότητα προϋπολογισμού εσόδων για τοΠΜΣ, άρα ούτε και προγραμματισμού της δράσης του. Εύκολα επίσης μπορεί κάποιος να δείξει ένα ελάχιστο πλασματικό ατομικό εισόδημα ώστε να πληροί τα κριτήρια. Γενικότερα, η προσπάθεια ρύθμισης ενός χώρου που δεν ειναι υποχρεωτική εκπαίδευση και παρέχει πολύ εξειδικευμένη γνώση είναι πρακτικά ανώφελη και απλώς θα μειώσει πολύ την ποιότητα, κλείνοντας στην πορεία και πολλά από τα ΠΜΣ που δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν.

 • 14 Ιουνίου 2017, 09:20 | ΜΣ

  Το άρθρο αυτό θα προσθέσει γραφειοκρατία χωρίς νόημα.
  Θα μπορούσε απλά να τεθεί ένα πλαφόν πχ 10% επί των εισακτέων και να δίνονται υποτροφίες που θα συνδυάζουν αριστεία και χαμηλό εισόδημα. Σε αντιστοιχία με τις υποτροφίες επίδοσης που δίνονται από το ΙΚΥ στους προπτυχιακούς φοιτητές. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει σαφώς καθορισμένο ανώτατο όριο.

 • 13 Ιουνίου 2017, 19:48 | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Παράγραφος 2
  Ορίζεται ότι απαλλάσσονται των τελών φοίτησης σε ΠΜΣ , φοιτητές που το ατομικό η οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο του 70% του Εθνικού διαμέσου διαθέσιμου εισοδήματος σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

  δ) Ο ανώτατος χρόνος απόκτησης Μ.Δ.Ε. ορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ
  Κάθε υποψήφιος που θα εργαστεί για κάποιες ώρες με ΙΚΑ, θα εμπίπτει στα όρια του νόμου για δωρεάν παρακολούθηση.Επομένως είναι ένας όρος που μπορεί να καταστρατηγηθεί,παρουσιαζοντας ενα χαμηλο ατομικό εισόδημα με συνέπεια πιθανόν ολοι οι υποψήφιοι να εχουν δικαίωμα να απαλλαγούν απο τα τέλη φοίτησης.
  Υπάρχουν προγράμματα σπουδών που έχουν κόστος εξοπλισμού , εργαλείων κλπ. Η καθιέρωση δωρεάν παρακολούθησης ακόμα και με παροχή υπηρεσίας στο εκπαιδευτικό η άλλο έργο, υποσκάπτει τα θεμέλια του προγράμματος καθότι το κόστος αυτό ,με το δεδομένο ότι δεν μπορούν να το επιβαρυνθούν οι άλλοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, θα μεταφερθεί στο ίδιο το Πανεπιστήμιο, το οποίο γνωρίζουμε ότι δεν έχει πολλές οικονομικές δυνατότητες.
  Συνέπεια το ΠΜΣ να μην λειτουργήσει απο έλλειψη εσόδων η να υποβαθμισθεί.
  Οι οικονομικά αδύναμοι φοιτητές πρέπει να βοηθούνται είτε με αμοιβή από τη εργασία που παρέχουν μειώνοντας τα δίδακτρα τους είτε με χαμηλότοκα η και άνευ τόκου δάνεια με μακρόχρονη αποπληρωμή η με αποπληρωμή μετά την λήξη του ΠΜΣ είτε με διάφορες ιδιωτικές η κρατικές υποτροφίες είτε με συνδυασμό
  των δυνατοτήτων.
  Τα τέλη φοίτησης ,θα πρέπει να δικαιολογούνται απο το πρόγραμμα φοίτησης που θα προβλέπεται στον Κανονισμό του ΠΜΣ. 0 κανονισμός των ΠΜΣ είναι καθαρα ακαδημαικο θέμα,δεν μοπορεί να υποκειται σε έλεγχο του Υπουργείου με πολιτικά κριτήρια.Εάν τιθεται θέμα ελέγχου σε ακραίες περιπτώσεις αας ρυθμισθεί ποιά ακαδημαική αρχή θα επιλαμβανεται.

 • 13 Ιουνίου 2017, 19:11 | Δημήτριος Ε.

  Άρθρο 35.1: Η διατύπωση είναι περιττή. Ούτως ή άλλως δεν αποκλείονται φοιτητές λόγω οικονομικής κατάστασης και σε κανένα μεταπτυχιακό με δημοσιευμένο κανονισμό (ή σε κανονισμό ΑΕΙ) δεν αναφέρεται ως κριτήριο επιλογής η οικονομική κατάσταση.
  Άρθρο 35.2: Το άρθρο δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικά σε ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές που δεν έχουν εργασία, να εξαιρούνται των διδάκτρων, ανεξαρτήτως της περιουσιακής τους κατάστασης. Ο κάθε φοιτητής που υποβάλλει φορολογική δήλωση, όπως άλλωστε έχει εκ του νόμου υποχρέωση, με ένα μικρό εισόδημα, π.χ., από ενοίκια, θα δικαιούται δωρεάν φοίτηση. Επομένως, τα δίδακτρα (τέλη φοίτησης) θα αφορούν μόνο ελάχιστους, οι οποίοι θα πρέπει να συντηρούν τους υπολοίπους. Επιπλέον, αν ένας φοιτητής δηλώνει 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος (ήτοι περίπου 7.200 ευρώ) θα δικαιούται απαλλαγής, ενώ ο φοιτητής που δηλώνει 75% (ήτοι περίπου 9.000 ευρώ) θα πρέπει να επιβαρυνθεί με το σύνολο των όποιων διδάκτρων.
  Ένα ακόμη πρόβλημα του άρθρου είναι ότι αναφέρεται στο δηλωθέν εισόδημα. Δεν θα υπήρχε θέμα αν δεν υπήρχε φοροδιαφυγή. Με δεδομένη όμως την τεράστια φοροδιαφυγή (ενδεικτικά, το 50% δηλώνει εισόδημα λιγότερο από 4.000€ ετησίως), είναι άστοχο και άδικο να παρέχονται τέτοια ωφελήματα. Επιπλέον, τι θα συμβεί αν ένας φοιτητής ή η οικογένειά του ελεγχθεί φορολογικά και αποδειχθεί ότι απέκρυβε εισοδήματα; Θα κληθεί ο φοιτητής να καταβάλλει δίδακτρα; Εν κατακλείδι, δεν μπορεί το Πανεπιστήμιο να παίζει το ρόλο της Εφορίας, ούτε και το αντίθετο βεβαίως (φαντασθείτε να διορθώνει γραπτά ένας υπάλληλος Εφορίας).
  Αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι να υποχρεώνονται τα ΜΠΣ να δίνουν υποτροφίες ποσού ίσου με 18-20% των εσόδων τους, με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια -όπως είναι και ο ρόλος των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων- και με την προϋπόθεση ότι όσοι έχουν πάνω από ένα εισόδημα, να μην δικαιούνται υποτροφία, αλλά απλά τον τίτλο του υπότροφου. Το πώς θα διανέμεται το ποσό των υποτροφιών, θα πρέπει να είναι θέμα των ΜΠΣ (δηλαδή, πλήρεις ή μερικές υποτροφίες). Είναι όμως σημαντικό, η απόδοση υποτροφιών να γίνεται με ακαδημαϊκά κριτήρια, που είναι πολύ πιο ακριβή και διαφανή από τα δηλωθέντα εισοδήματα.
  Τέλος, υπάρχει και η επιλογή της άτοκης δανειοδότησης, όπου το κράτος, το ΠΜΣ ή το Πανεπιστήμιο θα χορηγεί άτοκο δάνειο που θα αποπληρώνει ο φοιτητής όταν πιάσει δουλειά σε ένα διάστημα 2-3 ετών (ενδεικτικά, μία δόση θα είναι περί τα 100-150 ευρώ μηνιαίως), όπως γίνεται σε πάρα πολλά κράτη.
  Άρθρο 35.3: Το άρθρο κατά το ήμισυ επαναλαμβάνει το άρθρο 35.1.
  Άρθρο 35.4: Πρέπει να καθοριστεί τι σημαίνει «υπηρεσίες αποκλειστικά ακαδημαϊκού περιεχομένου». Π.χ., επιτηρήσεις (?), διορθώσεις γραπτών (?), φροντιστηριακές ασκήσεις (?), γραμματειακή υποστήριξη (?). Πέραν του ότι τίθεται θέμα καταλληλότητας και επάρκειας ενός μεταπτυχιακού φοιτητή να καλύψει κάτι από τα παραπάνω, τίθεται και θέμα διαθέσιμων εργασιών. Δηλαδή, πόσες είναι οι ανάγκες αυτές που ανέρχονται για παράδειγμα σε 20-30 ώρες εβδομαδιαίως ώστε να απασχοληθούν 4-5 φοιτητές. Επίσης, αν ένας φοιτητής απασχοληθεί 13 εβδομάδες επί 6 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή προσφέρει 75-80 ώρες εργασίας, μπορεί να απαλλαγεί για δίδακτρα ύψους 1.500€ το εξάμηνο; Δηλαδή, η ώρα τέτοιας προσφοράς κοστολογείται σε 20 ευρώ καθαρά; Το ποσό αυτό είναι υπερβολικά υψηλό, και μάλιστα πολύ υψηλότερο της καθαρής αμοιβής Καθηγητή Α’ Βαθμίδας.
  Άρθρο 35.5: Ο αποκλεισμός υποψηφίων διδακτόρων από τις ως άνω υπηρεσίες, μόνο κακό κάνει. Όχι μόνο διότι οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν κατά τεκμήριο αυξημένα προσόντα ακαδημαϊκής προσφοράς (π.χ., διδασκαλία φροντιστηριακών ασκήσεων), αλλά εκπονούν το διδακτορικό τους κατά κανόνα χωρίς αμοιβή ή υποτροφία. Το σωστό θα ήταν ένα ποσό από τα έσοδα του ΠΜΣ (ένα μέρος δηλαδή των υποτροφιών), να όδευε σε υποστήριξη υποψηφίων διδακτόρων με αντιστάθμισμα την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Και αυτό θα πρέπει να είναι απόφαση του ΠΜΣ.
  Άρθρο 35.6: Αυτό κανονικά πρέπει να αποτελεί τη μοναδική υποχρέωση του ΠΜΣ: Παροχή υποτροφιών με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια. Δεν θα πρέπει ο καλός φοιτητής που πληρώνει τέλη φοίτησης να μην μπορεί να πάρει υποτροφία επειδή δεν υπάρχουν χρήματα, ενώ ένας πιο μέτριος φοιτητής με χαμηλά δηλωθέντα εισοδήματα να τυγχάνει απαλλαγής.

 • Η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει η παράγραφος 2 να συμπληρωθεί ως εξής:

  «2. Απαλλάσσονται των τελών φοίτησης […] στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Στον υπολογισμό του ατομικού ή του οικογενειακού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος δε θα προσμετρώνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.)»

 • 11 Ιουνίου 2017, 11:32 | Σωτήρης Ρούσσος

  1. Με βάση τη συνέχιση της περιοριστικής οικονομικής κατάστασης και της προβληματικής οικονομικής κατάστασης των ΑΕΙ (αδυναμία πληρωμής βασικών λειτουργικών δαπανών) είναι αβάσιμο να πιστεύει κανείς ότι θα υπάρξει ουσιαστική οικονομική στήριξη από την Κεντρική Κυβέρνηση. Συνεπώς ο ασφυκτικός περιορισμός των διδάκτρων όχι μόνο θα υποβαθμίσει περαιτέρω τη λειτουργία των ΑΕΙ αλλά κυρίως θα οδηγήσει στο κλείσιμο ενός πολύ μεγαλου αριθμού ΠΜΣ και θα μειώσει δραστικά τις προσφερόμενες θέσεις. Αυτό σημαίνει πολύ λιγότερες θέσεις για τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα αφού τα υψηλότερα έχουν την πολύ ακριβότερη επιλογή του εξωτερικού.
  2. Με βάση το 35.2 δεν υπάρχει καθορισμός πλαφόν για το ποσοστό των δικαιούχων εξαίρεσης τελών φοίτησης και έτσι στερεί την δυνατότητα οποιουδήποτε προγραμματισμού, πολλώ δε μάλλον πενταετούς. Για παράδειγμα το ένα έτος ο αριθμός τους μπορεί να είναι 20 στους 25 εισαχθέντες και το επόμενο 5 στους 25. Πως θα γίνει προγραμματισμός;
  Πρόταση
  1. Θεσμοθέτηση πλαφόν 40% για τους δικαιούχους εξάιρεσης τελών
  2. Θεσμοθέτηση πλαφόν ετήσιου τέλους 2500 ευρώ με τη σημερινή διαδικασία και η αίτηση για μεγαλύτεροο ποσό να είναι αιτιολογημένη και να εγκρίνεται με βαση τα προβλεπόμενα στο αρ. 37.

 • 10 Ιουνίου 2017, 16:14 | καθηγητής ΠΜΣ

  Η μεγάλη πλειοψηφία των ΠΜΣ με δίδακτρα έχουν τέλη 1500 Ευρώ/έτος (ΠΜΣ των 60 ECTS) και 3000 Ευρώ/διετές (ΠΜΣ των 120 ECTS). Για πολλά τμήματα και ιδιαίτερα περιφερειακά ΑΕΙ είναι κρίσιμος μοναδικός πόρος για εξοπλισμό, αναλώσιμα & μεταφορά σύγχρονης γνώσης (π.χ., από διεθνή σεμινάρια, προσκεκλημένους καθηγητές) και όχι για να αμείβουν καθηγητές. Η κυβέρνηση μπορεί να καλύψει αυτά τα έξοδα των ΠΜΣ όπου οι διδάσκοντες δεν αμείβονται, με λιγότερο του 0.1% των ετήσιων δαπανών του κράτους (50 εκ./έτος).

  Οι business με τα ΠΜΣ του Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών και τα πάνε-έλα καθηγητών του στα Υπουργεία είναι διαχρονικό σκάνδαλο που πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτοτελώς και είναι λάθος να χρησιμοποιείται ως «κλασσικό» παράδειγμα για δίδακτρα των ΠΜΣ.

  Η μικρή μειοψηφία των ΠΜΣ με δίδακτρα άνω των 2.500 Ευρώ/χρόνο ή άνω των 5.000 Ευρώ/διετές να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο κι όχι όπως η πλειοψηφία των ΠΜΣ με δίδακτρα.

 • 10 Ιουνίου 2017, 13:52 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Δεν πρέπει να είναι δουλειά τών ιδρυμάτων η μέριμνα για τούς φοιτητές χαμηλού εισοδήματος. Δουλειά τής πολιτείας να προβλέψει και να προσφέρει υποτροφίες, όπου χρειάζεται. Διαφωνώ λοιπόν με τό άρθρο συνολικά. Περαιτέρω θα εισαγάγει πολλή γραφειοκρατία και δυσκαμψία.

 • Παρακαλούμε η πολιτεία να συμμορφωθεί στους υπάρχοντες νόμους:
  Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1910/44: «τα τέκνα των πολυτέκνων απαλλάσσονται της καταβολής παντός εκπαιδευτικού τέλους όσον αφορά την εν γένει επαγγελματική εκπαίδευση… πάσης βαθμίδος. Υπό την έννοια των εκπαιδευτικών τελών νοούνται δίδακτρα…».

  καθώς και στις συνταγματικές επιταγές για χάραξη δημογραφικής πολιτικής και προστασίας της πολύτεκνης οικογένειας.

 • 8 Ιουνίου 2017, 21:05 | Τσιταγιάννη Βασιλικη

  Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα ΠΜΣ της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι 2.500 ευρώ ανά έτος, ενώ παρόμοια ΠΜΣ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στοιχίζουν 5.000 ανά έτος. Γιατί?? Είναι άδικο ή μου φαίνεται, διότι οι τίτλοι των σχολών είναι ισότιμοι.

 • 8 Ιουνίου 2017, 21:04 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Το άρθρο αυτό πριμοδοτεί τους φοροφυγάδες.
  Το κράτος των φοροφυγάδων θα κάνει πάρτυ για άλλη μια φορά.
  Ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έχοντες μπόλικο μαύρο χρήμα θα εξασφαλίζουν δωρεάν μεταπτυχιακά για τα παιδιά τους και οι μισθωτοί θα βλέπουν τα μεταπτυχιακά από την σελήνη!!!!
  ΝΤΡΟΠΗ και ΑΙΣΧΟΣ

 • 8 Ιουνίου 2017, 20:54 | Τσιταγιάννη Βασιλικη

  Το συγκεκριμένο άρθρο είναι, εκ πρώτης όψεως, ευεργετικό για τους φοιτητές και τις οικογένειες με χαμηλό, ακόμη και μεσαίο, εισόδημα στη χώρα που μαστίζεται από οκταετή οικονομική κρίση. Πολλά παιδιά μαζί με τις οικογένειές τους αδυνατούν να αντοποκριθούν στα υψηλά δίδακτρα των σχολών λαμβανομένου υπόψη ότι πρέπει να πληρώνονται ενοίκια, δέκο, διατροφή, θέρμανση, φάρμακα κλπ. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω δίδακτρα δύο σχολών:
  α) Οικονομικό Πανεπιστημίου Μακεδονίας: ΠΜΣ Λογιστικής διάρκειας ενός έτους 5.000 ευρώ.
  β) και αιχμηρότερο, Οδοντιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, ΠΜΣ τριετές 5.000 ευρώ ανά έτος, δηλαδή, συνολικά 15.000 για τα τρία χρόνια. Επιπλέον αναλώσιμα, με τα οποία επιβαρύνονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές περίπου 5.000. Συνολικό κόστος 20.000.
  Πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει βεβαρυμένο και πολύωρο πρόγραμμα φοίτησης, το οποίο σχεδόν δεν του επιτρέπει να εργαστεί. Και τίθεται το ερώτημα ΠΟΣΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΔΙΑΒΙΟΥΝ, ΟΧΙ ΣΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΛΛΑ ΣΕ ΑΠΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΕΦΟΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΛΠ) ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΟΥΝ 20.000 ΕΥΡΩ? Έχω ακούσει ότι υπάρχει και ΠΜΣ 10.000 ευρώ το χρόνο, αλλά δεν το έχω διασταυρώσει. Για όλα τα παραπάνω, εαν τεθεί υπόψη των ειδικών το σχόλιό μου, πιστεύω ότι για χάρη της παιδείας προς όλους και όχι μόνο για τους πλουσίους θα αναπροσαρμοστεί το κόστος των μεταπτυχιακών. Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε τους αγώνες και τις κατακτήσεις των φοιτητών για τη δωρεάν παιδεία ανεξαρτήτως ατομικού ή οικογενειακού κορβανά. Επειδή είμαι υπερήφανη ότι είμαι Ελληνίδα πολίτης και όχι πολίτης του Κατάρ, πιστεύω ότι ό νόμος θα προσαρμοστεί σύμφωνα με τη σημερινή οικονομική και τη διαχρονική εκπαιδευτική και πολιτιστική ταυτότητα της χώρας μου.

 • 8 Ιουνίου 2017, 09:00 | Ευάγγελος Ιωαννίδης

  Η «απαλλαγή των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών από τέλη φοίτησης», με βάση τις φορολογικές δηλώσεις, παρότι στη σωστή κατεύθυνση, είναι προβληματική στην εφαρμογή της διότι είναι άδικη για οικογένειες με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις.

  Νομίζω δικαιότερη, πρακτικά βιώσιμη και λειτουργικότερη συμβιβαστική λύση είναι στην εξής κατεύθυνση:

  • Διάκριση σε ΠΜΣ πλήρους και μερικής φοίτησης, με διακριτά πτυχία (π.χ. πτυχίο ειδίκευσης/συμπληρωματικής ειδίκευσης). Ένα τμήμα μπορεί να ιδρύει «ΠΜΣ μερικής φοίτησης» μόνο αν λειτουργεί και «ΠΜΣ πλήρους φοίτησης», με ελάχιστο αριθμό θέσεων του δεύτερου ως ποσοστό των θέσεων του πρώτου.
  • Στα «ΠΜΣ πλήρους φοίτησης» παντελής ατέλεια για όλους τους φοιτητές.
  • Τέλη ανάλογα του κόστους για τα «ΠΜΣ μερικής φοίτησης», τα οποία απευθύνονται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων και άλλους εργαζόμενους.

 • 7 Ιουνίου 2017, 20:05 | ΗΛΙΑΣ ΣΑΡΑΦΗΣ

  «Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.» Η ΦΡΑΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΗ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΩΣ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΕ «ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής». Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Η «αντικειμενική αδυναμία καταβολής διδάκτρων»,ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ.

 • 7 Ιουνίου 2017, 19:32 | ΗΛΙΑΣ ΣΑΡΑΦΗΣ

  ΕΡΩΤΗΣΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΜΣ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 (Άρθρο 35) ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ (ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 1 Άρθρο 37) ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΠΜΣ?

 • 7 Ιουνίου 2017, 15:09 | Αργύρης Στακιάς

  Να λαμβάνεται υπόψιν η οικογενειακή κατάσταση του φοιτητή.Πως να σπουδάσει ένας πολύτεκνος γονέας τα παιδιά του αν βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις;Το κόστος φοίτησης είναι μεγάλο για τις πολύτεκνες οικογένειες.Παρακαλώ να γίνει μέριμνα για τους πολύτεκνους που πλήττονται βάναυσα τα τελευταία χρόνια.

 • 7 Ιουνίου 2017, 12:08 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ

  κ. Υπουργέ,
  Πού είναι οι πολύτεκνοι μέσα στους απαλλασσομένους από τα δίδακτρα του άρθ. 35 ;
  Η Κυβέρνησή σας φάινεται να περιφρονεί το σημαντικότερο πρόβλημα που είναι το δημογραφικό. Δεν συμμορφώνεται στη Συνταγματική επιταγή για την ενίσχυση της πολύτεκνης οικογένειας.
  Δεν θα τους δώσετε τα κίνητρα που οφείλετε ; Το οφείλετε όχι σ΄αυτούς , αλλά στην Πατρίδα σας !

 • 6 Ιουνίου 2017, 22:41 | Β.Ι

  Οι διατάξεις αυτές για τη δωρεάν φοίτηση στα ΠΜΣ, θα ισχύσουν από το ακαδ. έτος 2017-2018; Οι αιτήσεις στα περισσότερα έχουν ήδη ξεκινήσει και προσεχώς ολοκληρώνονται, συνεπώς θα πρέπει να τεθεί σε άμεση ισχύ.
  Μέριμνα πρέπει να ληφθεί για όσους ανήκουν στις ως άνω κατηγορίες δικαιούχων, αλλά έχουν ήδη καταθέσει κάποια προκαταβολή. Ίσως δεν το αντελήφθην εγώ, αλλά ποιο όργανο θα καθορίζει το είδος και τα καθήκοντα της εργασίας που θα παρέχουν οι δικαιούχοι δωρεάν φοίτησης;

 • 6 Ιουνίου 2017, 20:13 | Παπει

  “Η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ.”
  Επομένως υπάρχει πιθανότητα όλοι ή σχεδόν όλοι οι φοιτητές να μην πληρώσουν δίδακτρα! Πώς θα καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα (γραμματεία, τεχνικό προσωπικό, γραφική ύλη, πετρέλαιο, καθαριότητα, συνέδρια, submission fees, …); Και δεν αναφέρομαι στις αμοιβές των Καθηγητών. Δεν μπορεί κανένα πρόγραμμα να λειτουργήσει χωρίς να γνωρίζει ποια θα είναι τα έσοδα του.

 • 3. Η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγής.

  AYTO είναι πρέπει να αλλάξει ….είναι αποτρεπτικός λόγος να κάνει κάποιος αίτηση όταν ξέρει ότι δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα !!! και εκ των υστέρων να περιμένει να πάρει απαλλαγή !!!!

  στην ανακοίνωση ΜΠΣ να προηγούνται οι αιτήσεις φοιτητών που αιτούνται απαλλαγής και εφόσον ΠΆΡΟΥΝ ΈΓΚΡΙΣΗ για παρακολούθηση με απαλλαγή να επιλέγονται για το ΠΜΣ

 • 4 Ιουνίου 2017, 11:29 | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Παράγραφος 2
  Ορίζεται ότι απαλλάσσονται των τελών φοίτησης σε ΠΜΣ , φοιτητές που το ατομικό η οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο του 70% του Εθνικού διαμέσου διαθέσιμου εισοδήματος σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Κατ’ αρχήν θα πρέπει να αναφερθεί ποιο είναι αυτό το εισόδημα σήμερα, ούτως ώστε να διευκρινισθεί από την ΕΛΣΤΑΤ το ποσό αλλά και ο τρόπος υπολογισμού.
  Υπάρχουν προγράμματα σπουδών που έχουν κόστος εξοπλισμού , εργαλείων κλπ.και τα τέλη φοιτησης καλύπτουν οριακά το κόστος . Η καθιέρωση δωρεάν παρακολούθησης ακόμα και με παροχή υπηρεσίας στο εκπαιδευτικό η άλλο έργο, υποσκάπτει τα θεμέλια του προγράμματος καθότι το κόστος αυτό ,με το δεδομένο ότι δεν μπορούν να το επιβαρυνθούν οι άλλοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, θα μεταφερθεί στο ίδιο το Πανεπιστήμιο, το οποίο γνωρίζουμε ότι δεν έχει πολλές οικονομικές δυνατότητες εκτός και εάν προβλεφθεί αντίστοιχη κρατική οικονομική στήριξη.
  Αντίθετα πρέπει οι οικονομικά αδύναμοι φοιτητές να βοηθούνται είτε με αμοιβή από τη εργασία που παρέχουν μειώνοντας τα τέλη φοίτησης τους είτε με χαμηλότοκα η και άνευ τόκου δάνεια με μακρόχρονη αποπληρωμή η με αποπληρωμή μετά την λήξη του ΠΜΣ είτε με διάφορες ιδιωτικές η κρατικές υποτροφίες είτε με συνδυασμό των δυνατοτήτων.

  Παράγραφος 4
  Ορίζεται ότι « Το Ίδρυμα μπορεί να απαλλάσσει φοιτητές……
  Αναφέροντας Ίδρυμα εννοείται το ΑΕΙ, η Σχολή ,το Τμήμα η η Γραμματεία του ΠΜΣ ;Αυτό είναι στις αρμοδιότητες της ΓΣ Τμήματος αλλά γιατί δεν αναφέρεται καθαρά.

  Παράγραφος 5
  Μόνον εφόσον εξαντληθεί ο αριθμός φοιτητών ΠΜΣ που έχουν υποβάλλει δήλωση για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την απαλλαγή από τέλη φοίτησης ανατίθενται αντίστοιχα καθήκοντα σε υποψηφίους διδάκτορες.
  Δεν διευκρινίζεται εάν η αίτηση γίνεται στην Σχολή, το Τμήμα η την γραμματεία του ΠΜΣ και ποιος αποφασίζει, ιδιαίτερα εάν οι αιτήσεις αριθμητικά υπερβαίνουν τις ανάγκες. Φαντάζομαι πάλι η ΓΣ Τμήματος
  Δεν διευκρινίζεται εάν οι ανάγκες δεν καλυφθούν από τους φοιτητές του ΠΜΣ, θα καλύπτονται από υποψηφίους διδάκτορες του ιδίου Τμήματος η από φοιτητές ΠΜΣ άλλων Τμημάτων η άλλων ΠΜΣ ιδίου Τμήματος

  Παράγραφος 6
  Τα Ιδρύματα μπορούν να χορηγούν υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια.
  Το ΠΜΣ προτείνει στην ΓΣ Τμήματος που αποφασίζει αυτόνομα η προωθείται η απόφαση στην ΓΣ Σχολής για έγκριση.
  Δεν διευκρινίζεται ποιος προτείνει ,η διαδικασία που ακολουθείται και ποιος αποφασίζει.

 • 4 Ιουνίου 2017, 10:58 | Αλκιμος

  Το άρθρο πρέπει να διαγραφεί πλήρως. Στην ουσία πριμοδοτεί τα παιδιά των φοροφυγάδων, ενώ επιπρόσθετα (έμμεσα) αποκλείει από τις μεταπτυχιακές σπουδές οποιονδήποτε δεν κατοικεί στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, καθώς:

  α) γνωρίζουμε όλοι τι εισοδήματα συνεχίζουν να δηλώνουν πάρα πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες στη χώρα (γιατροί, δικηγόροι, κλπ.) και
  β) το νομοσχέδιο θα οδηγήσει στο κλείσιμο των περισσότερων ΠΜΣ, ενώ όσα παραμείνουν σε λειτουργία θα παρέχονται από τα μεγάλα Ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, τα οποία θα είναι και τα μόνα που θα μπορούν να τα συντηρήσουν.

  ΥΣ1. Στην περίπτωση που ψηφιστεί γιατί λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους. Δεν θα ήταν πιο δίκαιο να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της οικογενειακής περιουσιακής κατάστασης και με την υποχρέωση των ευεργετούμενων (μεταπτυχιακών φοιτητών ή γονέων) να υποβάλλουν δήλωση πόθεν έσχες ; όταν μάλιστα υποχρεώνουμε τον οποιονδήποτε παραλαμβάνει είδη αξίας έστω και ενός ευρώ στο δημόσιο να υποβάλει τέτοια δήλωση.
  ΥΣ2. παρ. 4 «αν αυτοί παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά ακαδημαϊκού περιεχομένου» τι είναι αυτό πάλι, πως ορίζονται και από ποιον «οι υπηρεσίες αποκλειστικά ακαδημαϊκού περιεχομένου» ;
  ΥΣ3. Παρ. 7. «Η παράβαση των διατάξεων των παρ. 1 έως 5 και των σχετικών προβλέψεων του Γενικού Κανονισμού Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα» !!!! – τι να πάει να πει βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα, ποιος το διαπράττει και τι ποινές υφίσταται ; – είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιου είδους απαράδεκτα τιμωρητικά και ασαφή κείμενα σε νομοσχέδιο για την ανώτατη παιδεία ;

 • 3 Ιουνίου 2017, 17:33 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Ἄρθρο 3 του ν. 1910/44

  1. Ἅπαντα τὰ τέκνα τῶν πολυτέκνων πλὴν τῶν, κατὰ τὸ Π. Διάταγμα ὁριζόμενα, κρινομένων εὐπόρων ἀπαλλάσσονται τῆς καταβολῆς παντὸς ἐκπαι-δευτικοῦ τέλους, ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἐν γένει ἐπαγγελματικὴν ἐκπαίδευσιν, ἐμπο-ρικήν, τεχνικήν, γεωργικήν, τὸ Πολυτεχνεῖον καὶ τὰς προσαρτημένας αὐτῷ Σχολὰς καὶ ἐν γένει πᾶσαν ὑφ’ οἱανδήποτε μορφὴν πρακτικὴν καὶ ἐπαγγελμα-τικὴν ἐκπαίδευσιν πάσης βαθμίδος. Ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῶν ἐκπαιδευτικῶν τελῶν νοοῦνται δίδακτρα, χαρτόσημα, ἔνσημα καὶ ἐν γένει πᾶς ἐκπαιδευτικὸς φόρος ὑφ’ οἱανδήποτε μορφήν.

 • 3 Ιουνίου 2017, 17:31 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 35 ΔΩΡΕΑΝ – ΦΟΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

  δεν γνωρίζω τι τελική μορφή θα έχει το νομοσχέδιο που αφορά τα ΜΠΣ.πρέπει όμως να ληφθεί μέριμνα περί προστασίας και παρακολούθησης αυτών και απο φοιτητές που αδυνατούν τώρα να τα παρακολουθήσουν λόγω των υπέρογκων χρημάτων-διδάκτρων που ζητούν…..δεν μπορεί για ένα ΜΠΣ σε ΤΕΙ εδω στη Λάρισα να ζητείται ποσό 4.000 και πλέον €!!!κάποιοι που έχουν χρήματα οι γονείς τους τα παρακολουθούν, κάποιοι που είναι άγαμοι ή χωρίς υποχρεώσεις τα παρακολουθούν, κάποιες πολύτεκνες οικογένειες ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ!!!Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΗΣ.έχει μειωθεί πολύ η φοροδοτική τους ικανότητα.
  πρέπει να θεσπισθούν ΜΠΣ με οικονομικό κόστος αλλά και αντίστοιχα χωρίς κόστος.

  αλλά το ερώτημα μου παραμένει
  καλά όλα αυτά και η μόρφωση των φοιτητών…..ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΝΕ;

 • 3 Ιουνίου 2017, 00:18 | Χρυσόγελος Μανώλης

  Υπουργέ οι νόμοι είναι για να τηρούνται!..
  Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1910/44: «τα τέκνα των πολυτέκνων απαλλάσσονται της καταβολής παντός εκπαιδευτικού τέλους όσον αφορά την εν γένει επαγγελματική εκπαίδευση… πάσης βαθμίδος. Υπό την έννοια των εκπαιδευτικών τελών νοούνται δίδακτρα…».
  Αυτό έγινε σε μια εποχή δίχως δημογραφικό πρόβλημα… σήμερα θα το καταργήσεις με τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα;;;;;;;;;;;;;;;;

 • 2 Ιουνίου 2017, 22:55 | Σταύρος Σκεπετζής

  Αυτό τον Οκτώβριο ξεκινάω το μεταπτυχιακό μου στο ΕΑΠ. θέλω να πω ότι είναι θετικό το μέτρο η απαλλαγή από τα δίδακτρα αλλά τι θα γίνει όταν όλοι κάνουν χαμηλή φορολογική δήλωση προκείμενου να εισαχθούν σε κάποιο μεταπτυχιακό. Δεδομένου ότι όσοι αποφοιτούν από τα πανεπιστήμια οι περισσότεροι δεν εργάζονται ή είναι χαμηλόμισθοι όποτε το να δηλώσουν εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας είναι εύκολο. Ένα δίκαιο μέτρο θα ήταν η σύγκριση για όσους συνοικούν με τις οικογένειες τους, των οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων (κυρίως των καταθέσεων) όσων θέλουν να αιτηθούν απαλλαγή. Οχι των οικογενειακών εισοδημάτων διότι είναι κατά μεγάλο βαθμό ανακριβή. Αν τους απαλλάξετε όλους δεν θα χουν πόρους τα ιδρύματα. Κατά δεύτερό τι σκοπεύεται να κάνετε με τα υπερβολικά δίδακτρα όπως π.χ στο ΟΠΑ που υπάρχει μεταπτυχιακό με δίδακτρα 12000 ευρώ δηλαδή 27 βασικούς μισθούς για νέους, κάτι που υποθέτω δύσκολα αιτιολογείται από τα έξοδα του.

 • 2 Ιουνίου 2017, 20:05 | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΣ ΠΜΣ

  Το άρθρο 35 δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση αλλοδαπών φοιτητών που σπουδάζουν σε Διεθνές ΠΜΣ με τέλη φοίτησης. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι αλλοδαποί φοιτητές δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 35.

 • 2 Ιουνίου 2017, 19:39 | ΜΗ ΑΜOΙΒΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  Το προτεινόμενο άρθρο ως «ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ στα ΠΜΣ» είναι ΑΝΤΙ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ, ΤΑΞΙΚΟ & ΚΟΝΤΟΘΩΡΟ μέτρο.

  Το «δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος» αφορά όλους τους νέους 22-30 ετών ανεξαρτήτως οικογενειακού εισοδήματος. Όποιος 23χρονος δουλέψει λίγα μεροκάματα με ΙΚΑ αποκτά ατομικό εισόδημα και ανήκει σ’ αυτή την κατηγορία.

  Τα ΠΜΣ με δίδακτρα θα ΚΛΕΙΣΟΥΝ. Όμως επειδή λεφτά δεν υπάρχουν:
  (1) Ο μοναδικός πόρος για την ελάχιστη υποστήριξη επιστημονικών αναγκών των ΑΕΙ θα χαθεί. Τα ΑΕΙ ΘΑ ΠΑΡΑΚΜΑΣΟΥΝ κι άλλο, πλέον ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ. Με επιπτώσεις και στις προπτυχιακές σπουδές που χρησιμοποιούν χώρους, εξοπλισμό & σύγχρονη γνώση (π.χ., από διεθνή σεμινάρια/συνέδρια, προσκεκλημένους καθηγητές) που προκύπτουν από πόρους των ΠΜΣ.

  (2) Θα ΜΕΙΩΘΕΙ δραματικά ο αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών. Μακροπρόθεσμα θα έχει αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη της χώρας.

  (3) Θα αποδειχθεί ΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ με «αριστερό» μανδύα.
  (3.1) Οι περισσότεροι μεταπτυχιακοί φοιτητές που με δυσκολία βρίσκουν να πληρώσουν 1500 Ευρώ/χρόνο δίδακτρα (ή 3000 Ευρώ για διετές ΠΜΣ), αλλά δεν χρειάζονται χρήματα για μετακινήσεις και διαμονή εκτός πατρικής στέγης δεν θα μπορούν να βρουν ΠΜΣ πουθενά.
  (3.2) Οι φοιτητές μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων που θα κατευθυνθούν για ΠΜΣ σε Κύπρο & στα Αγγλόφωνα της Ουγγαρίας, Τσεχίας, κλπ., θα στραγγίσουν και τα τελευταία αποθέματα των γονιών τους.
  (3.3.) Θα έχουν ακόμη μικρότερο ανταγωνισμό οι ελάχιστοι γόνοι πλούσιων γονέων που θα επιστρέψουν με μεταπτυχιακά από Αγγλία & Αμερική.

  Με το κλείσιμο πολλών ΠΜΣ πολλοί ικανοί καθηγητές τους θα κατευθυνθούν αλλού.

  Κι όλα αυτά με ορίζοντα μέχρι την αλλαγή κυβέρνησης … και μετά φτού κι απ’ την αρχή.