• Σχόλιο του χρήστη 'Χρυσόγελος Μανώλης' | 3 Ιουνίου 2017, 00:18

    Υπουργέ οι νόμοι είναι για να τηρούνται!.. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1910/44: «τα τέκνα των πολυτέκνων απαλλάσσονται της καταβολής παντός εκπαιδευτικού τέλους όσον αφορά την εν γένει επαγγελματική εκπαίδευση… πάσης βαθμίδος. Υπό την έννοια των εκπαιδευτικών τελών νοούνται δίδακτρα…». Αυτό έγινε σε μια εποχή δίχως δημογραφικό πρόβλημα... σήμερα θα το καταργήσεις με τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα;;;;;;;;;;;;;;;;