• Σχόλιο του χρήστη 'Αλκιμος' | 4 Ιουνίου 2017, 11:23

    Το άρθρο είναι ασαφές ως προς τη χρηματοδότηση. Λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκή μείωση των προϋπολογισμών των ΑΕΙ που πολλές φορές δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε καν τη ΔΕΗ, η πρόβλεψη για χρηματοδότηση από α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποτελεί «ανέκδοτο». Η δε παρ. 2 «σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα λειτουργικά έξοδα ενός Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ως άνω πηγές χρηματοδότησης, μέρος των λειτουργικών του εξόδων μπορεί να καλύπτεται από τέλη φοίτησης» είναι 100% ασαφής. Έτσι όπως είναι το άρθρο, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου 35 για δήθεν «Δωρεάν φοίτηση», οδηγεί στο κλείσιμο τα περισσότερα ΠΜΣ, ενώ όσα παραμείνουν σε λειτουργία θα παρέχονται από τα μεγάλα Ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, τα οποία θα είναι και τα μόνα που θα μπορούν να συντηρήσουν ορισμένα από αυτά. Προτείνεται: α) η διαγραφή της παρ. 2 και η προσθήκη επιπλέον παρ. η στο άρθρο 1 ως εξής: η) δίδακτρα που καταβάλουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (το να βαφτίζουμε τα δίδακτρα τέλη φοίτησης αποτελεί άλλο ένα στρουθοκαμηλισμό). β) να προβλεφθεί με άλλο τρόπο (είτε στο παρόν άρθρο, είτε με τροποποίηση του απαράδεκτου άρθρου 37) ορθολογικός και δίκαιος τρόπος χρηματοδότησης των διδάκτρων των φοιτητών που η οικονομική τους κατάσταση δεν τους επιτρέπει να τα καταβάλλουν (π.χ. γιατί να μην καταβάλλονται στα ΑΕΙ από το Υπουργείο σε μορφή υποτροφιών έστω μειωμένα δίδακτρα για φοιτητές που δεν έχουν αποδεδειγμένα με δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και πόθεν έσχες δυνατότητα καταβολής τους).