Άρθρο 37 – Πόροι – χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.

1. Η χρηματοδότηση των Π.Μ.Σ. προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των τυχόν συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43,
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου, όπως οριοθετείται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), ή του ιδιωτικού τομέα,
δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) το συγκεντρωθέν στον Ε.Λ.Κ.Ε. ποσό, μέσω των παρακρατήσεων ποσοστού εσόδων των Π.Μ.Σ. προηγουμένων ετών, και
η) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα λειτουργικά έξοδα ενός Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ως άνω πηγές χρηματοδότησης, μέρος των λειτουργικών του εξόδων μπορεί να καλύπτεται από τέλη φοίτησης.
3. Για τη χρηματοδότηση της περίπτ. β΄ της παρ. 1 προσμετράται θετικά το γεγονός της λειτουργίας Π.Μ.Σ. χωρίς τέλη φοίτησης.
4. Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται ως εξής:
α) 70% λειτουργικά έξοδα του προγράμματος τα οποία κατανέμονται σε δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες αποζημίωσης του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά σε εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.
β) 30% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.
5. Η κατανομή της προηγούμενης παραγράφου δεν ισχύει στην περίπτωση δωρεάς, κληροδοτήματος ή χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις.
6. Τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να δημοσιεύουν ετησίως, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, απολογισμό εσόδων – εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία, και ιδίως του ύψους των τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:51 | Κώστας

  Πολύ σωστά θα πρέπει να γίνει αυστηρή κοστολόγηση της λειτουργίας των ΠΜΣ, με βάση τις παροχές που δίνουν στους φοιτητές ώστε να είναι υψηλού επιπέδου οι σπουδές τους. Ας δούμε λοιπόν ποιους άλους πόρους έχουν τα ΠΜΣ (δωρεές, επιχορηγήσεις, υποτροφίες κ.λ.π.)και στη συνέχεια ας υπολογιστεί το ύψος των διδάκτρων.

  Για να είμαστε ρεαλιστές, όμως, η μόνη, στην παρούσα οικονομική κατάσταση, αξιόπιστη πηγή χρηματοδότηση των ΠΜΣ για τη λειτουργία τους είναι τα δίδακτρα (τέλη φοίτησης). Όλα τα υπόλοιπα μοιάζουν λίγο ακατανόητα. Αν θέλουμε να λειτουργήσουν θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Από που;

 • Η μόνη διάταξη που χρειάζεται είναι η παράγραφος 6. Πλήρης και εξαντλητική διαφάνεια και ο καθένας ας αποφασίσει αν θέλει να ξοδέψει τα χρήματα του για κάτι που βλέπει πεντακάθαρα μπροστά του. Αν θέλει το Τμήμα να πληρώνει 10000 το χρόνο σε κάθε καθηγητή του για διδασκαλία στο ΠΜΣ, το γνωστοποιεί και όποιος νομίζει ότι καλύπτεται από αυτό ας πάει να τα δώσει. Με απαγορεύσεις και ρυθμίσεις επί ρυθμίσεων δεν μπορεί να λειτουργήσει ΠΜΣ, πουθενά στον κόσμο δεν γίνεται αυτό. Επίσης, είναι αστείο να λέμε ότι καλύπτουμε τα έξοδα από τον προϋπολογισμό ή από τον ΕΛΚΕ (ο οποίος περιμένει να έχει και κανένα έσοδο από τα ΠΜΣ), ειδικά στις σημερινές συνθήκες.

 • 14 Ιουνίου 2017, 06:07 | Φανης M.

  Χρηματοδοτηση με δημοσία αξιολόγηση των μεταπτυχιακών, σε ολα τα επιπεδα, στον διευθυντή, τους καθηγητές, το παραγόμενο ερευνητικό έργο κλπ. Πολλά μεταπτυχιακά, ανοίγονται με την λογική να βρούνε θύματα φοιτητές, να διδάξουμε διαφάνειες 10ετιας, καμιά ερευνητική δράση, απλή λογική δημοσίου. Η καραμέλα παίζει στους προπτυχιακους «ελάτε στο μεταπτυχιακό» για να μάθετε, με αποτελεσμα να καταστρεφεται η τριτοβαθμια εκπαιδευση. Η αξιολόγηση σε σοβαρά τμήματα συνοδεύετε και με απολύσεις. Θα πρεπει να θεσμοθετηθει στα ΑΕΙ/ΤΕΙ να ανοινωνουν στο site τους το πλήθος των δημοσιεύσεων/ των διευθυντών μεταπτυχιακών και των μελων που διδασκουν σε αυτα ανα ετος (σε συνδυασμο με την παραγραφο 6 που ειναι σωστη). Βαση αυτων να προκυπτει η χρηματοδοτηση. ΠΜΣ που χρεωνουν υπερμετρα ποσα και ολες τις λειτουργικες δαπανες καλυμενες απο το κρατος θα πρεπει να απορριπτονται απο την χρηματαδοτηση. Ποιο δραστικο μετρο ειναι τετοια ΠΜΣ με πολυ υψηλα διδακτρα να πληρωνουν τις λειτουργικες δαπανες τους, κτιρια, ρευμα, γκαραζ. Δεν μπορει να πληρωνει το κρατος (εμεις) για ολα και τα χρηματα να καταληγουν μονο σε καποιους.

 • 13 Ιουνίου 2017, 20:14 | Δημήτριος Ε.

  Άρθρο 37.1: Οι περιπτώσεις α, β, γ, είναι εκ των πραγμάτων και εκ της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, ουσιαστικά μη εφαρμόσιμες. Η περίπτωση δ (αλλά και η ε) απαιτεί καθορισμό του ποσοστού που θα παρακρατείται από τα ερευνητικά προγράμματα, αν και αυτό δεν προβλέπεται σήμερα σε κανένα οδηγό χρηματοδότησης εθνικών ή διεθνών ερευνητικών έργων. Η περίπτωση στ δεν έχει νόημα, μιας και στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα σημαντικό μέρος των εσόδων του ΕΛΚΕ είναι από ΠΜΣ, ενώ το ποσοστό από ερευνητικά προγράμματα δεν θα προλαβαίνει να καλύψει τη λειτουργία των ΕΛΚΕ και τη στήριξη της ερευνητικής πολιτικής (συνέδρια, ταξίδια, χορηγίες, υποτροφίες, κλπ.). Η περίπτωση ζ, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι πόροι, είναι ημερομηνόληκτη, καθώς οι όποιοι πόροι σύντομα θα στερέψουν. Τέλος, η περίπτωση η είναι απροσδιόριστη και φρόνιμο θα ήταν να παραλειφθεί.
  Άρθρο 37.2: Εφόσον λοιπόν, τίποτε από τα παραπάνω δεν θα συντρέχει, θα προκύψει ανάγκη διδάκτρων (ή τελών φοίτησης επί το κομψότερον).
  Άρθρο 37.4: Η κατανομή είναι πολύ χονδρική. Θα πρότεινα το εξής: 15-18% υποτροφίες, 2-5% λοιπές παροχές προς φοιτητές (όπως, βιβλία, εκπαιδευτικές επισκέψεις, πρακτική άσκηση, συμμετοχές σε συνέδρια, κλπ.), 10% ΕΛΚΕ, 10-12% Πανεπιστήμιο, 8-10% λειτουργικές δαπάνες & αγορές παγίων και εξοπλισμού, 8-10% διοικητική υποστήριξη, 35-47% δαπάνες διδασκαλίας με κατανομή 2/3 σε μέλη ΔΕΠ και 1/3 σε εξωτερικούς συνεργάτες. Η κατανομή είναι ενδεικτική, αλλά διασφαλίζει σημαντικό ποσοστό παροχών προς φοιτητές, βιωσιμότητα ΕΛΚΕ, στήριξη Πανεπιστημίου και απόκτηση αγαθών, αλλά και πρόβλεψη εύλογων αμοιβών διοικητικής υποστήριξης και διδασκαλίας.
  Άρθρο 37.6: Σωστό ως προσέγγιση, χρειάζεται προσοχή σε θέματα προσωπικών δεδομένων.

 • 13 Ιουνίου 2017, 14:04 | Διονύσης Γουβιάς

  Αν και καταρχήν φαίνονται κάποιες καλές προθέσεις (π.χ. για την ελεύθερη πρόσβαση των φοιτητών στα Π.Μ.Σ. ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση), εντούτοις:
  a. Η κυβέρνηση φαίνεται να δέχεται de facto την επιβολή διδάκτρων στα ΠΜΣ, αφού ο Κρατικός Προϋπολογισμός αδυνατεί να στηρίξει ακόμα και βασικές λειτουργικές δαπάνες των ΑΕΙ (δεν παίρνω θέση σε αυτό, αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι η μια υποτιθέμενη αριστερή κυβέρνηση το παραδέχεται αυτό, και, το χειρότερο, δε κάνει κάτι για να αντιστρέψει την κακή οικονομική πορεία των ΑΕΙ). Από την άλλη, ορίζει ότι «ότι σε κάθε Π.Μ.Σ. το 40% των φοιτητών απαλλάσσονται των τελών φοίτησης, βάσει οικονομικών κριτηρίων». Αυτό όμως αν εφαρμοστεί, δεδομένης και των παρακρατήσεων της τάξης του 30% που θα γίνονται στα έσοδα των ΠΜΣ (βλ. ν. 3685/2008, άρ. 8), τότε πιέζονται ασφυκτικά κάποια ΠΜΣ, με αβέβαιο το μέλλον τους (ποιος/α θα δουλέψει ως full-time γραμματειακή στήριξη, τι θα μείνει για υποτροφίες, μετακινήσεις διδασκόντων, αναλώσιμα, δαπάνες δημοσιότητας, κ.λπ.;…). Συνεπώς, ποιο είναι το μήνυμα: «χρεώστε υψηλά δίδακτρα, για να καλυφθούν από τους ‘έχοντες’ το κόστος των ‘μη εχόντων’;;;…. ΑΔΙΚΟ!

  b. Οι γραμματείες των ΠΜΣ και οι Σ.Ε. αυτών θα καταλήξουν να κάνουν τη δουλειά της … Εφορίας (με ελέγχους Ε1, Ε9 κλπ.). Αν πρόκειται να υπάρξει πρόνοια για υποτροφίες, καλό είναι να εμπλακεί το Ι.Κ.Υ., και να αποδίδονται κρατικές υποτροφίες για τους οικονομικά αδύνατους. Εκεί θα φανεί το πόσο «αριστερή» είναι η κυβέρνηση!

  c. Τι σημαίνει το «ότι για να αμειφθεί μέλος Δ.Ε.Π. για τη συμμετοχή του σε Π.Μ.Σ., πρέπει να συμμετέχει αμισθί σε τουλάχιστον ένα Π.Μ.Σ. του Τμήματός του ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι.»; Αν δηλαδή η ειδικότητά του του επιτρέπει να συμμετάσχει σε ένα ΠΜΣ που έχει δίδακτρα (άρα και προβλέπει αμοιβή), ενώ στο τμήμα του ή στο ΑΕΙ του δεν υπάρχει άλλο σχετικό ΠΜΣ με το γνωστικό του αντικείμενο, θα πρέπει οπωσδήποτε να βρει ένα ΠΜΣ για να δικαιολογήσει την απασχόλησή του εκεί;

 • 10 Ιουνίου 2017, 14:49 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Να λέμε τά σύκα σύκα και τή σκάφη σκάφη. Τά «τέλη φοίτησης» είναι δίδακτρα. Δεν είναι και τόσο δευτερεύον. Αξιόλογο σημείο παρακμής τού πολιτισμού σήμερα η υποκριτική μετονομασία τών πραγμάτων.

 • να επιβληθούν ενιαίες Πανελλήνιες ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ και όχι ο κάθε διοικών να αυθαιρετεί.

  το δικαιολογημένο το λειτουργικό κόστος του προγράμματος κακώς δεν αναλύεται μέσα στο νόμο και κακώς μπορεί να ανοιγοκλείνει κατα τόπους και χώρους

  <> Η ΣΥΝΗΘΗΣ περίπτωση σήμερα, τι το εξαιρετικό;

 • 4 Ιουνίου 2017, 11:23 | Αλκιμος

  Το άρθρο είναι ασαφές ως προς τη χρηματοδότηση. Λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκή μείωση των προϋπολογισμών των ΑΕΙ που πολλές φορές δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε καν τη ΔΕΗ, η πρόβλεψη για χρηματοδότηση από α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποτελεί «ανέκδοτο». Η δε παρ. 2 «σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα λειτουργικά έξοδα ενός Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ως άνω πηγές χρηματοδότησης, μέρος των λειτουργικών του εξόδων μπορεί να καλύπτεται από τέλη φοίτησης» είναι 100% ασαφής.

  Έτσι όπως είναι το άρθρο, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου 35 για δήθεν «Δωρεάν φοίτηση», οδηγεί στο κλείσιμο τα περισσότερα ΠΜΣ, ενώ όσα παραμείνουν σε λειτουργία θα παρέχονται από τα μεγάλα Ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, τα οποία θα είναι και τα μόνα που θα μπορούν να συντηρήσουν ορισμένα από αυτά.

  Προτείνεται:
  α) η διαγραφή της παρ. 2 και η προσθήκη επιπλέον παρ. η στο άρθρο 1 ως εξής: η) δίδακτρα που καταβάλουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (το να βαφτίζουμε τα δίδακτρα τέλη φοίτησης αποτελεί άλλο ένα στρουθοκαμηλισμό).
  β) να προβλεφθεί με άλλο τρόπο (είτε στο παρόν άρθρο, είτε με τροποποίηση του απαράδεκτου άρθρου 37) ορθολογικός και δίκαιος τρόπος χρηματοδότησης των διδάκτρων των φοιτητών που η οικονομική τους κατάσταση δεν τους επιτρέπει να τα καταβάλλουν (π.χ. γιατί να μην καταβάλλονται στα ΑΕΙ από το Υπουργείο σε μορφή υποτροφιών έστω μειωμένα δίδακτρα για φοιτητές που δεν έχουν αποδεδειγμένα με δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και πόθεν έσχες δυνατότητα καταβολής τους).

 • 2 Ιουνίου 2017, 21:28 | Βασίλειος Κομπατσιάρης

  Να υπάρξει ρητή πρόβλεψη στον νόμο για Δωρεάν φοίτηση, όλων των εκπαιδευτικών, στα ΜΠΣ των Πανεπιστημίων και του ΕΑΠ.