• Σχόλιο του χρήστη 'Αλκιμος' | 4 Ιουνίου 2017, 12:18

    Η διαδικασία του αρ. 2 που προβλέπει ότι ή «εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια» αποτελεί παγκόσμια πρωτοφανή διοικητική πρακτική που θα οδηγήσει σε φαινόμενα συνεχών διαφωνιών και καυγάδων και τελικά στο «αδιοίκητο» των ΑΕΙ (όπως έγινε στις περισσότερες περιπτώσεις με τους Πρυτάνεις vs Συμβούλια του 4009/2011). Προτείνεται η αυτονόητη εκλογή από κοινό ψηφοδέλτιο (όπως πριν τον 4009/2011), αν και δεν διατηρώ πολλές ελπίδες ότι θα επικρατήσει η κοινή λογική σε αυτό.