• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ' | 4 Ιουνίου 2017, 13:10

    3. Η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγής. AYTO είναι πρέπει να αλλάξει ....είναι αποτρεπτικός λόγος να κάνει κάποιος αίτηση όταν ξέρει ότι δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα !!! και εκ των υστέρων να περιμένει να πάρει απαλλαγή !!!! στην ανακοίνωση ΜΠΣ να προηγούνται οι αιτήσεις φοιτητών που αιτούνται απαλλαγής και εφόσον ΠΆΡΟΥΝ ΈΓΚΡΙΣΗ για παρακολούθηση με απαλλαγή να επιλέγονται για το ΠΜΣ