• Σχόλιο του χρήστη 'Παπαγεωργίου Φώτιος' | 6 Ιουνίου 2017, 11:18

    άρθρο 19 παρ.3 :"Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα γίνεται από τον υπηρετούντα Κοσμήτορα τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του...." Από τη στιγμή που ο υπηρετών Κοσμήτορας έχει τη δυνατότητα επανεκλογής η προκήρυξη των εκλογών για τη θέση του Κοσμήτορα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται από τον Πρύτανη. Όπως άλλωστε προβλέπεται, η προκήρυξη για Πρόεδρο τμήματος, να γίνεται από τον Κοσμήτορα και όχι από τον Πρόεδρο.