• Σχόλιο του χρήστη 'Charalampos' | 6 Ιουνίου 2017, 15:31

    Η συμμετοχή ενός (1) μόνο εκπροσώπου των ΕΔΙΠ στη Συνέλευση Τμήματος υποβαθμίζεται καθώς αυξάνονται τα μέλη της συνέλευσης με την προσθήκη του αναπληρωτή προέδρου και των φοιτητών. Έτσι στα περίπου 40 μέλη της ΓΣ ενός μέσου Τμήματος θα υπάρχει 1 ΕΔΙΠ, αν και σε κάποια τμήματα οι ΕΔΙΠ μπορεί να είναι όσοι και "οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες".Η συμμετοχή εκπροσώπου στη Συνέλευση Τμήματος αφορά ΜΟΝΟ ζητήματα του κλάδου. Προφανώς τα μέλη ΕΔΙΠ δεν έχουν τα προσόντα να εκφράσουν απόψεις για τις ακαδημαϊκές διαδικασίες, τη διδασκαλία και την έρευνα.