• Σχόλιο του χρήστη 'Charalampos' | 6 Ιουνίου 2017, 15:32

    Η συμμετοχή ΕΝΟΣ εκπροσώπου των ΕΔΙΠ στη Συνέλευση Σχολής αγγίζει τα όρια της γελοιότητας καθώς στο νομοσχέδιο ορίζεται ότι μέλη της συνέλευσης θα είναι ΟΛΟΙ "οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες" στη Σχολή χωρίς να τίθεται το όριο π.χ. των 30 + Δ/ντες Τομέων + Πρόεδρος + Αναπληρωτής Πρόεδρος που ισχύει για τα Τμήματα. Έτσι π.χ. στην συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ θα συμμετέχουν 800+ καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες κι 1 εκπρόσωπος του ΕΔΙΠ. Η συμμετοχή εκπροσώπου στη Συνέλευση Σχολής αφορά ΜΟΝΟ ζητήματα του κλάδου αν και δεν προκύπτει από το νομοσχέδιο καμία αρμοδιότητα της Συνέλευσης της Σχολής σχετικά με τα μέλη ΕΔΙΠ...