• Σχόλιο του χρήστη 'NIKOS' | 30 Αυγούστου 2010, 22:40

    Σύμφωνα με το ΦΕΚ 69/20-3-2007 ΑΡΘΡΟ 2 Α Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος,είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα)τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το άρθρο όταν τα Α.Ε.Ι κατατάσσονται στο επίπεδο 6 θα πρέπει και τα Τ.Ε.Ι να κατατάσσονται στο ίδιο επίπεδο. Ο διαχωρισμός ΑΕΙ-ΤΕΙ δεν υφίστανται στο εξωτερικό. Οι απόφοιτοι των ΤΕΙ θεωρούνται απόφοιτοι Πανεπιστημίων και τα Ξένα Πανεπιστήμια τους δέχονται για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδων χωρίς επιπλέον Παρακολουθήσεις μαθημάτων (για την απόκτηση ισότιμου πτυχίου ΑΕΙ)όπως συμβαίνει στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ