• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Παπαδάκη' | 6 Ιουνίου 2017, 17:54

    Άρθρο 21: Θεωρώ ότι,στο πλαίσιο της ΓΣ, ο αποκλεισμός των εκπροσώπων των ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ από τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην εν γένει λειτουργία του Τμήματός τους και ο περιορισμός των παρεμβάσεών τους με δικαίωμα ψήφου σε θέματα που αφορούν αποκλειστικά τα μέλη του κλάδου τους, δεν συνάδει με τη δημοκρατική φιλοσοφία που το νομοθετικό αυτό κείμενο φιλοδοξεί να προβάλει.