• Σχόλιο του χρήστη 'Καθηγητής ΤΕΙ' | 6 Ιουνίου 2017, 19:44

    Ώς προς την κατανομή διδακτικού έργου πρέπει να γίνεται από τους Τομείς. Ο Τομέας απαρτίζεται από καθηγητές με συγγενές γνωστικό αντικείμενο και όλοι μαζί απαρτίζουν ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος. Δεν είναι ορθό για κατανομή διδακτικού έργου να αποφασίζουν καθηγητές εντελώς άσχετου γνωστικού αντικειμένου ούτε γίνεται στη συνέλευση να έρχονται εισηγήσεις και να γίνονται ξανά συνεδριάσεις. Η Συνέλευση έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς σε ΤΕΙ για να παρακάμπτονται οι ειδικοί και αυτό πρέπει να διορθωθεί.