• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΤσαγκαράκη' | 7 Ιουνίου 2017, 08:31

    Θεωρώντας τις μεταρρυθμίσεις του Νόμου για τα Α.Ε.Ι γενικά θετικές προς κάθε κατεύθυνση, ήθελα να επισημάνω το θέμα της εκπροσώπησης των μελών "του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος" όπου συμπεριλαμβάνονται οι κατηγορίες Ε.Τ.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π κλπ που παραμένει στο ίδιο πλαίσιο όπως και πριν (ίσως και υποβάθμιση λόγω μείωσης του ουσιαστικού συντελεστή βαρύτητας ψήφου λόγω αύξησης του σώματος). Το θέμα έχει εγείρει στο παρελθόν πολλές ενστάσεις ως προς τα θέματα που αφορούν τα μέλη των συγκεκριμένων κατηγοριών και αποτελεί κατά καιρούς πεδίο εντάσεων στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής κοινότητας, εξ όσων γνωρίζω. Ενδεικτικά θα αναφέρω τον Οργανισμό και τον Εσ. Κανονισμό που αφορούν σαφώς τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π καθώς ρυθμίζουν θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης. Το προφίλ που αναγνωρίζει ο νόμος πλαίσιο, σε βάθος χρόνου, για τις κατηγορίες Ε.Τ.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π εναρμονίζεται πλήρως με ένα έργο ουσιαστικής προσφοράς και υποστήριξης του εκπαιδευτικού, ερευνητικού,εφαρμοσμένου, εργαστηριακού- διδακτικού έργου (αναφέρω σωρευτικά και για τις δύο κατηγορίες) των Α.Ε.Ι Η διεύρυνση της συμμετοχής των φοιτητών, τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών, αποκαθιστά περισσότερο τη δημοκρατική λειτουργία της Συγκλήτου το οποίο καλείται να εκπληρώσει ένα ευρύτερο στόχο και αποστολή. Σημαντική επίσης μεταρρύθμιση η εκπροσώπηση όλων των Προέδρων Τμημάτων και Κοσμητόρων!